Rezgésvédelmi tervfejezet módosítása, felülvizsgálata

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt

Mikor és miért van szükség környezeti rezgésvédelemre, Környezeti vizsgálatok rezgésvédelmi tervfejezetének elkészítésére?

 1. A vizsgált objektum környezetében (üzemi, közlekedési) rezgésforrás található.
   
 2. A rezgések érzékelhetők.
   
 3. Erősen érzékelhető rezgések esetében károsodás kialakulásának megelőzésére.
   
 4. Az épület környezetében a későbbiek során várható új rezgésforrások (pl. útépítés, stb.) hatásait megelőző alapállapoti vizsgálat szükséges, melynek eredménye egy kártérítési perben döntő lehet az új források káros hatásainak bizonyításában.
   
 5. Új – esetlegesen időszakos - rezgésforrások (pl. útépítés) megjelenésekor a források miatti zavaró hatás növekedés megállapítására.
   
 6. Előzetes környezeti vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat (KHV), egységes környezethasználati engedélyezés (EKHE/IPPC) lefolytatása esetén amennyiben a tervezett (pl.: közlekedési, vagy ipari) létesítmény jelentős rezgéskibocsátással fog járni, indokolt alapállapot felévtele. Ez lényegében a beruházás megvalósítása nélküli állapot. Fontos ilyen esetben, hogy a létesítmény várható hatásterületén belül található-e védendő objektum.
   


Környezeti vizsgálatok rezgésvédelmi tervfejezetének módosítása, felülvizsgálata a SZAKÉRTŐNET rendszerében

 1. Az ajánlatkérő a "Rezgésvédelmi tervfejezet módosítása, felülvizsgálata" címszó alatt található - részletes szakmai tájékoztató után elérhető - online ajánlatkérő űrlap kitöltésével kérhet ajánlatot a rendszerbe regisztrált, ezen tevékenység végzésére jogosultsággal rendelkező szakértőktől. Az adatszolgáltatás során megadott adatokat az Adatvédelmi nyilatkozatunk értelmében üzleti titokként kezeljük. (lásd.: http://www.szakertonet.hu/docs?doc_id=8)
   
 2. Minőségbiztosítási szempontból a Környezeti vizsgálatok rezgésvédelmi tervfejezetének módosítását, felülvizsgálatát végző szakértőknek a SZAKÉRTŐNET rendszerében - a jogosultságon túlmenően - jelentős szakmai tapasztalatokkal és referenciákkal kell rendelkezniük. Az egyes szakterületekhez meghatározott felvételi kritériumokat a FELVÉTELI KRITÉRIUMOK menüpontban az ajánlatkérő is megtekintheti.
  Emellett rendszerünk egyedisége, hogy a megbízás teljesítése után a megbízók az elvégzett munkájuk és a megbízás alatt tanúsított szakmai hozzáállásuk alapján szövegesen és számszerűen értékelik a szolgáltatókat, amely értékeléseket a későbbi ajánlatadások során az ajánlatkérők megtekinthetik. Így biztosítjuk az ajánlatkérők számára a lehető legfontosabb információt az adott szolgáltatóról, ez pedig az elvégzett munka minősége. A szolgáltatók, szakértők is értékelik a megbízót, így ha a későbbiekben ismét ajánlatot kér a rendszerünkben, az ajánlatadók láthatják ezeket az értékeléseket.

   
 3. Az ajánlatkérés beküldését követően a szakértőknek 3 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy indikatív ajánlataikat megadják. (Indikatív abból a szempontból, hogy az ajánlatát még visszavonhatja a szakértő, amennyiben a végső szerződésben nem tudnak megállapodni az ajánlatkérővel) Ezen ajánlatadási idő alatt az ajánlatkérő és a szakértők írásban tovább egyeztethetnek az elvégzendő feladatokról, sőt indokolt esetben a szakértők ajánlatadás előtti helyszíni szemlét is kérhetnek az ajánlatkérőtől, amely előzetes helyszíni szemlének időpontját SZAKÉRTŐNET ügyfélszolgálata egyezteti le ajánlatadóval. Az ajánlat a vállalási árból, a vállalt teljesítési és fizetési határidőkből, a megbízási szerződéstervezetből, a szakértőkről készült korábbi értékelésekből és rövid szakmai ismertetőből áll.
   
 4. Az ajánlatadási határidő elteltével a SZAKÉRTŐNET egy összefoglaló táblázat formájában kiküldi az ajánlatkérőnek a szakértők indikatív ajánlatait. Az ajánlatkérő 3 naptári napon belül feltételesen választhat a kapott indikatív ajánlatok közül. (Feltételes abból a szempontból, hogy ajánlatkérő is visszaléphet, amennyiben nem tudnak a szakértővel megállapodni a megbízási szerződés összes pontjában) Ez az idő természetesen lerövidíthető, amennyiben az ajánlatkérő rövidebb időn belül választ. Miután az ajánlatkérő elfogad egy ajánlatot, a rendszer kiküldi a - most már - megbízónak és megbízottnak egymás adatait.
   
 5. Innentől számítva a feleknek 7 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy a megbízási szerződés összes pontjában megállapodjanak. Ezek az egyeztetések közvetlenül a felek között, a SZAKÉRTŐNET-től függetlenül folynak. Amennyiben a feleknek sikerül a megbízási szerződésben megállapodniuk, megbízó és megbízott a SZAKÉRTŐNET rendszerében megerősíti ajánlatát, illetve ajánlat elfogadását, és a szakértői munka elkezdődhet. Abban az esetben, ha a megszabott határidőn belül egyik fél sem nyilatkozik a másik elutasításáról, a rendszer automatikusan a közöttük kötendő megbízási szerződés létrejöttét feltételezi.
   
 6. A megbízott az érintett területen helyszíni szemlét tart, aminek alapvető célja a vizsgálandó építmény adottságainak, környezetének, a rezgésterjedési utak megismerése.
   
 7. A megbízott a birtkában lévő információk alapján elkészíti a rezgésévdelmi környezeti hatástanulmányt.
   

Az ajánlatkérési/adási folyamat részletesebb ismertetőjét az ÁFF 3. pontjában tekinthetik meg.


Szakmai háttér információk

 1. A helyszíni szemlén a szakértő ellenőrzi a megrendelő által, az ajánlatkérés során megadott információkat a vizsgálandó épületről és a megadott rezgésforrásokról.
   
 2. Az árajánlatban előzetesen kalkulált, a rezgésvédelmi szakvélemény készítéséhez szükséges vizsgálati pontok száma, a helyszín pontosan előre nem ismert körülmények miatt kis mértékben változhatnak.



+9 hasznos tanács, amit egy megrendelőnek tudnia kell, mielőtt Környezeti vizsgálatok rezgésvédelmi tervfejezetének módosítására, felülvizsgálatára adna megbízást

 1. Lehetőség szerint a megrendelő a helyszíni szemlén - a személyes kapcsolat kialakítása, a még esetlegesen tisztázatlan (anyagi, szakmai) kérdések megbeszélése, valamint a helyszín beazonosítása végett – találkozzon a szakértővel.
   
 2. Amennyiben a megrendelő korábban – a helyszíni szemlét megelőzően - a szakértő rendelkezésére bocsátotta helyszín beazonosításához szükséges információkat, dokumentumokat (térkép, tulajdoni lap, egyéb a terv készítés szempontjából fontos dokumentumok), úgy a helyszíni szemlén a megrendelőnek, vagy képviselőjének nem feltétlenül fontos találkozni a szakértővel. A szakértő a terepi munkát el tudja végezni a megrendelő nélkül is.
   
 3. A rezgésvédelmi szakértő felelőssége, hogy a rezgésvédelmi szakvélemény megfeleljen a MSZ 18163-2:1998 sz. szabványban előírt tartalmi és formai követelményeknek, különös tekintettel a helyszíni mérések szabályaira.
   
 4. A szakértő helyszíni mérések nélkül nem készítheti el a rezgésvédelmi szakvéleményt.
   
 5. Amennyiben a rezgésvédelmi szakvélemény vonatkozásában az eljárás során a hatóság hiánypótlást, kiegészítést kér, és amennyiben az valóban a rezgésvédelmi szakvéleménnyel kapcsolatos, úgy a szakértő köteles az elkészült szakvéleményt felülvizsgálni, a szükséges módosításokat megtenni.
   
 6. A szabványban rögzítettnél kevesebb mérésszámmal, vagy mérési időtartammal elkészített rezgésvédelmi szakvélemény hiánypótlásának felelőssége a szakértőt terheli. 
   
 7. A rezgésvédelmi szakvélemény minden példánya legyen aláírva a szakértő által.
   
 8. A megrendelő az elkészült rezgésvédelmi breitling replica szakvéleményt 5 évig tudja felhasználni hatósági és bírósági eljárások során.
   
 9. A megbízó mindenképpen előre tisztázza a szakértővel a rezgésvédelmi szakvélemény átadásának körülményeit, illetve a költségek rendezésének lehetőségeit.

   

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt