Hogyan működik

4 LÉPÉS A CÉL

 1. Szakterület kiválasztása
  Válassza ki azt a szakterületet, amelyikhez az Ön által kért szakértői munka, vagy mérés tartozik.
   
 2. Ajánlatkérés, adatok megadása
  http://www.swissreplica.co.uk
  http://www.luxuryrolex.co.uk

  Töltse ki az adott szakterület formanyomtatványát az ajánlatadáshoz szükséges kérdések megválaszolásával, majd küldje be hozzánk. Miután feldolgoztuk az Ön ajánlatkérését, szakértőink, mérő szervezeteink egymástól függetlenül elkészítik ajánlataikat.
   
 3. Előzetes választás az ajánlatok közül
  Az ajánlatokat  - az ajánlatkérés során előre megadott határidőn belül   - egy összahasonlító táblázatba foglalva megküldjük Önnek.  Az ajánlatok szerződéstervezetet,  az ajánlatadókról hasznos szakmai információkat és korábbi megbízói értékeléseket, véleményeket is tartalmaznak, amelyek segítik Önt a legmegfelelőbb ár / érték arányú ajánlat kiválasztásában. Miután előzetesen választott az ajánlatok közül, Ön megkapja az ajánlatadó, az ajánlatadó pedig az Ön elérhetőségét. Innentől kezdve személyesen egyeztethetnek egymással a szerződés összes részletét illetően. Amennyiben nem tudnak mindenben megállapodni, akkor mindkettőjüknek lehetőséget biztosítunk - egy előre meghatározott időn belül - az ajánlatuk, illetve ajánlat elfogadásuk visszavonására.
   
 4. Ajánlat végleges elfogadása 
  Amennyiben sikerül megállapodniuk a szerződés összes részletében , akkor  Önök között létrejön a szerződés, és kezdődhet a szakértői, vagy mérési munka.

   

A szakterületek linkekkel ellátott hierarchiája

» Szakértői munkák    
  » Környezet- és természetvédelmi engedélyek, vizsgálatok
     » Építési engedélyezési terv környezetvédelmi tervfejezete
     » Előzetes környezeti vizsgálat, Környezeti hatásvizsgálat, EKHE/IPPC engedélyezés
         » Teljes körű környezeti vizsgálatok (előzetes vizsgálat, KHV, EKHE/IPPC)
         » Egyedi tervfejezetek környezeti vizsgálatokhoz (előzetes vizsgálat, KHV,
            EKHE/IPPC)
              » Zajvédelmi tervfejezet környezeti vizsgálatokhoz
                     » Közúti közlekedési zajvédelmi tervfejezet környezeti vizsgálatokhoz
              » Rezgésvédelmi tervfejezet környezeti vizsgálatokhoz
              » Levegőtisztaság-védelmi tervfejezet környezeti vizsgálatokhoz
              » Víz és talajvédelmi tervfejezet környezeti vizsgálatokhoz
                    » Felszín alatti közeg védelmi tervfejezet környezeti vizsgálatokhoz
                    » Felszíni vízvédelmi tervfejezet környezeti vizsgálatokhoz
              » Természet- és tájvédelmi felmérések, Natura 2000 hatásbecslés környezeti 
                  vizsgálatokhoz

             » Örökségvédelmi hatástanulmány, előzetes régészeti dokumentáció
                  környezeti vizsgálatokhoz

     » Környezetvédelmi engedély, egységes környezethasználati engedély (IPPC)    
         módosítása, felülvizs gálata
           » Környezetvédelmi engedély, és EKHE/IPPC engedély teljes körű
            felülvizsgálata

                 » Egyedi tervfejezetek módosítása/felülvizsgálata (Környezetvédelmi
                     engedély, EKHE/IPPC)
                      » Zajvédelem tervfejezet módosítása, felülvizsgálata
                             » Közúti közlekedési zajvédelmi tervfejezet módosítása,
                                felülvizsgálata

                      » Rezgésvédelmi tervfejezet módosítása, felülvizsgálata
                      » Levegőtisztaság-védelmi tervfejezet módosítása, felülvizsgálata
                      » Víz és talajvédelmi tervfejezet módosítása, felülvizsgálata
                            » Felszín alatti közeg védelmi tervfejezet módosítása, felülvizsgálata
                            » Felszíni vízvédelmi tervfejezet módosítása, felülvizsgálata
                      » Természet- és tájvédelmi felmérések, Natura 2000 hatásbecslés   
                          módosításhoz, felülvizsgálathoz

     » Egyéb (önálló engedély, ügyintézés, panasz)
           » Víz- és Talajvédelem
                 » Vízgazdálkodási engedélyezési terv
                 » Felszín alatti vízvédelmi dokumentáció
                 » Felszíni vízvédelmi dokumentáció
            » Levegőtisztaság-védelmi engedélyezési terv
  » Munkavédelem, munkabiztonság
         » Egyéni védőeszköz juttatási rend elkészítése
         » Munkavédelmi kockázatértékelés
         » Munkavédelmi oktatás
         » Munkavédelmi szakember foglalkoztatása
         » Biztonsági- és egészségvédelmi koordinátor foglalkoztatása
         » Veszélyes gépek üzembe helyezése, biztonságtechnikai felülvizsgálata
  » Üzemi kárelhárítási terv
  » Talajvédelem (termőföld-, humuszvédelem)
        » Humuszmentési talajvédelmi terv
        » Ültetvény telepítési talajvédelmi terv
        » Rekultivációs (újrahasznosítási) talajvédelmi terv
        » Öntözési talajvédelmi terv
        » Hígtrágya hasznosítási talajvédelmi terv
        » Szennyvíz hasznosítási talajvédelmi terv
        » Szennyvíziszap hasznosítási talajvédelmi terv
        » Szennyvíziszap-komposzt hasznosítási talajvédelmi terv
        » Nem mezőgazdasági eredetű, nem veszélyes hulladék hasznosítási
           talajvédelmi terv

        » Mezőgazdasági eredetű, nem veszélyes hulladék hasznosítási talajvédelmi terv
        » Tápanyag-gazdálkodási terv
  » Emelőgépekkel kapcsolatos szakértői munkák
        » Emelőgép, daru, targonca, teherfelvevő, építő gépek időszakos felülvizsgálata
  » Kultúrális Örökségvédelem
        » Régészet
              » Régészeti koordináció
              » Kertrégészeti kutatás
  » Vízbázis-védelem
        » Hidrogeológiai védőidom kijelölés, felülvizsgálat
» Vizsgáló laboratóriumi munkák
  » Környezetvédelmi mérések
        » Környezeti zajvizsgálat
             » Közlekedési létesítmények zajkibocsátásának vizsgálata
                    » Közúti közlekedés zajvizsgálata
            » Környezeti rezgésmérés
            » Levegőtisztaság-védelem
                   » Szennyezőanyag kibocsátás levegőbe - Emisszió
                   » Környezeti levegőszennyezettség mérése - Immisszió
            » Víz- és Talajvédelem
                    » Felszíni vizek vizsgálata
                    » Felszín alatti vizek vizsgálata
                    » Talaj laboratóriumi vizsgálatok
                    » Szennyvíz és szennyvíziszap vizsgálata
             » Hulladék laboratóriumi vizsgálatok
        » Munkaegészségügyi mérések
             » Munkahelyi rezgésmérés
             » Munkahelyi levegő
             » Munkahelyi klíma (légállapotok)
        » Közegészségügyi mérések
            » Medencés fürdővíz vizsgálata
            » Természetes fürdővizek vizsgálata
       » Épületszerkezeti rezgésvédelem