Szakterületek

» Szakértői munkák    
  » Környezet- és természetvédelmi engedélyek, vizsgálatok
     » Építési engedélyezési terv környezetvédelmi tervfejezete
     » Előzetes környezeti vizsgálat, Környezeti hatásvizsgálat, EKHE/IPPC engedélyezés
         » Teljes körű környezeti vizsgálatok (előzetes vizsgálat, KHV, EKHE/IPPC)
         » Egyedi tervfejezetek környezeti vizsgálatokhoz (előzetes vizsgálat, KHV,
            EKHE/IPPC)
              » Zajvédelmi tervfejezet környezeti vizsgálatokhoz
                     » Közúti közlekedési zajvédelmi tervfejezet környezeti vizsgálatokhoz
              » Rezgésvédelmi tervfejezet környezeti vizsgálatokhoz
              » Levegőtisztaság-védelmi tervfejezet környezeti vizsgálatokhoz
              » Víz és talajvédelmi tervfejezet környezeti vizsgálatokhoz
                    » Felszín alatti közeg védelmi tervfejezet környezeti vizsgálatokhoz
                    » Felszíni vízvédelmi tervfejezet környezeti vizsgálatokhoz
              » Természet- és tájvédelmi felmérések, Natura 2000 hatásbecslés környezeti 
                  vizsgálatokhoz

             » Örökségvédelmi hatástanulmány, előzetes régészeti dokumentáció
                  környezeti vizsgálatokhoz

     » Környezetvédelmi engedély, egységes környezethasználati engedély (IPPC)    
         módosítása, felülvizs gálata
           » Környezetvédelmi engedély, és EKHE/IPPC engedély teljes körű
            felülvizsgálata

                 » Egyedi tervfejezetek módosítása/felülvizsgálata (Környezetvédelmi
                     engedély, EKHE/IPPC)
                      » Zajvédelem tervfejezet módosítása, felülvizsgálata
                             » Közúti közlekedési zajvédelmi tervfejezet módosítása,
                                felülvizsgálata

                      » Rezgésvédelmi tervfejezet módosítása, felülvizsgálata
                      » Levegőtisztaság-védelmi tervfejezet módosítása, felülvizsgálata
                      » Víz és talajvédelmi tervfejezet módosítása, felülvizsgálata
                            » Felszín alatti közeg védelmi tervfejezet módosítása, felülvizsgálata
                            » Felszíni vízvédelmi tervfejezet módosítása, felülvizsgálata
                      » Természet- és tájvédelmi felmérések, Natura 2000 hatásbecslés   
                          módosításhoz, felülvizsgálathoz

     » Egyéb (önálló engedély, ügyintézés, panasz)
           » Víz- és Talajvédelem
                 » Vízgazdálkodási engedélyezési terv
                 » Felszín alatti vízvédelmi dokumentáció
                 » Felszíni vízvédelmi dokumentáció
            » Levegőtisztaság-védelmi engedélyezési terv
  » Munkavédelem, munkabiztonság
         » Egyéni védőeszköz juttatási rend elkészítése
         » Munkavédelmi kockázatértékelés
         » Munkavédelmi oktatás
         » Munkavédelmi szakember foglalkoztatása
         » Biztonsági- és egészségvédelmi koordinátor foglalkoztatása
         » Veszélyes gépek üzembe helyezése, biztonságtechnikai felülvizsgálata
  » Üzemi kárelhárítási terv
  » Talajvédelem (termőföld-, humuszvédelem)
        » Humuszmentési talajvédelmi terv
        » Ültetvény telepítési talajvédelmi terv
        » Rekultivációs (újrahasznosítási) talajvédelmi terv
        » Öntözési talajvédelmi terv
        » Hígtrágya hasznosítási talajvédelmi terv
        » Szennyvíz hasznosítási talajvédelmi terv
        » Szennyvíziszap hasznosítási talajvédelmi terv
        » Szennyvíziszap-komposzt hasznosítási talajvédelmi terv
        » Nem mezőgazdasági eredetű, nem veszélyes hulladék hasznosítási
           talajvédelmi terv

        » Mezőgazdasági eredetű, nem veszélyes hulladék hasznosítási talajvédelmi terv
        » Tápanyag-gazdálkodási terv
  » Emelőgépekkel kapcsolatos szakértői munkák
        » Emelőgép, daru, targonca, teherfelvevő, építő gépek időszakos felülvizsgálata
  » Kultúrális Örökségvédelem
        » Régészet
              » Régészeti koordináció
              » Kertrégészeti kutatás
  » Vízbázis-védelem
        » Hidrogeológiai védőidom kijelölés, felülvizsgálat
» Vizsgáló laboratóriumi munkák
  » Környezetvédelmi mérések
        » Környezeti zajvizsgálat
             » Közlekedési létesítmények zajkibocsátásának vizsgálata
                    » Közúti közlekedés zajvizsgálata
            » Környezeti rezgésmérés
            » Levegőtisztaság-védelem
                   » Szennyezőanyag kibocsátás levegőbe - Emisszió
                   » Környezeti levegőszennyezettség mérése - Immisszió
            » Víz- és Talajvédelem
                    » Felszíni vizek vizsgálata
                    » Felszín alatti vizek vizsgálata
                    » Talaj laboratóriumi vizsgálatok
                    » Szennyvíz és szennyvíziszap vizsgálata
             » Hulladék laboratóriumi vizsgálatok
        » Munkaegészségügyi mérések
             » Munkahelyi rezgésmérés
             » Munkahelyi levegő
             » Munkahelyi klíma (légállapotok)
        » Közegészségügyi mérések
            » Medencés fürdővíz vizsgálata
            » Természetes fürdővizek vizsgálata
       » Épületszerkezeti rezgésvédelem