Aktualitások

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS

Talajvédelmi igazgatás

A 2012. augusztus 1. napján lépett életbe a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet.

A rendelet alapján a megyei kormányhivataloknál ügyféli kérelemre induló élelmiszerlánc-felügyeleti, borászati, növénytermesztési, erdészeti, vadászati, halászati, tenyésztési hatósági, mezőgazdasági igazgatási, valamint talajvédelmi hatáskörbe tartozó eljárásokért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

A jogszabály szerint megállapított és fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak egyes eljárások esetében nem jelentenek alapvetően újdonságot, hisz léteztek a díjak, az említett jogszabály csak felülvizsgálta, módosította ezek mértékét. A talajvédelmi igazgatás szakterületen belül azonban ez idáig nem léteztek eljárási díjak, a kérelmező ügyfélnek – egyes ügytípusoknál - csak a közigazgatási alapeljárási illetéket kellett megfizetnie. (3.000 Ft)

Augusztus 1. után indult ügyekben minden esetben igazgatási és szolgáltatási díjat fizet az ügyfél azokban az eljárásokban, ahol a területileg illetékes megyei kormányhivatal talajvédelmi igazgatósága az eljárásban engedélyező hatóságként, vagy szakhatóságként részt vesz.

A talajvédelmi eljárás indulhat az adott megyei kormányhivatal talajvédelmi igazgatóságán (pl. egy engedélyezési eljárás esetében), illetve indulhat bármely más eljáró-engedélyező hatóságnál, amely eljárásban a talajvédelmi hatóság szakhatóságként vesz részt (pl. építéshatósági engedélyezés, vízügyi engedélyezés, földhivatali eljárások, szőlő-gyümölcs telepítés engedélyezési eljárások…stb.)

Az eljárási díjakat a megyei kormányhivatal számlájára kell befizetni és a kérelem benyújtásakor – bármely hivatalnál, bármely eljárásban - ezt hitelt érdemlően az ügyfélnek igazolni kell. (csekk másolat, banki bizonylat…stb.) Amennyiben a kérelem benyújtásakor az ügyfél az igazgatási szolgáltatási díjat nem, vagy nem teljes egészében fizette meg, úgy a hatóság hiánypótlási felhívást küld a kérelmezőnek, amit az 15 napon belül köteles teljesíteni.

A megjelent jogszabály 1. melléklet 12. pontjában található az egyes eljárásokhoz kapcsolódó talajvédelemi igazgatási díjak felsorolása, valamint a 2. melléklet tartalmazza a megyei hivataloknak a Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámait, melyekre az ügyfelek utalhatják, illetve befizethetik az egyes díjakat.

A jogszabály teljes szövege a 83. számú Magyar Közlönyben jelent meg, és itt található.