Felszíni vízvédelmi tervfejezet környezeti vizsgálatokhoz

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt

Mikor és miért van szükség a felszíni vízvédelmi hatástanulmányra?

 1. Felszíni vízvédelmi hatástanulmány dokumentációra a 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti esetekben létesítendő technológiák, létesítmények megvalósításához van szükség. A környezeti hatásvizsgálat (KHV) eredménye a hatástanulmány, amely tartalmazza a tervezett tevéknység, létesítmény várható környezeti hatásait.
   
 2. 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében felsorolt tevékenységek esetében egységes környezethasználati engedélyezési (EKHE/IPPC) eljárás lefolytatására van szükség.
   
 3. A fenti rendelet 3. számú mellékletében szereplő tevékenységek, létesítméynek esetében pedig a hatóság előzetes vizsgálatot végez annak érdekében, hogy a várható környezeti hatás nagyságát, veszélyességét meghatározzák. A vizsgálat eredményétől függően a hatóság KHV szükségességét írhatják elő.
   
 4. Az engedély nélküli létesítést, üzemeltetést végzőt, az engedélyező hatóság utólagos fennmaradási és üzemeltetési engedély beszerzésére kötelezi, és ezen túl a körülmények ismeretében pénzbírsággal szankcionálja. Mivel ezen bírság jelentős összeget is elérhet, ezért kérjük nézzen utána a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, vagy kérje ki szakember segítségét.

   

Megbzás adásának menete környezeti vizsgálatok Felszíni vízvédelmi tervfejezetének elkészítésére a SZAKÉRTŐNET rendszerében

 1. Az ajánlatkérő a "Felszíni vízvédelmi tervfejezet környezeti vizsgálatokhoz" címszó alatt található - részletes szakmai tájékoztató után elérhető - onlie ajánlatkérő űrlap kitöltésével kérhet ajánlatot a rendszerbe regisztrált, ezen tevékenység végzésére jogosultsággal rendelkező szakértőktől. Az adatszolgáltatás során megadott adatokat az Adatvédelmi nyilatkozatunk értelmében üzleti titokként kezeljük. (lásd.: http://www.szakertonet.hu/docs?doc_id=8)
   
 2. Minőségbiztosítási szempontból a Felszíni vízvédelmi tervfejezetet késztő szakértőknek a SZAKÉRTŐNET rendszerében - a jogosultságon túlmenően - jelentős szakmai tapasztalatokkal és referenciákkal kell rendelkezniük. Az egyes szakterületekhez meghatározott felvételi kritériumokat a FELVÉTELI KRITÉRIUMOK menüpontban az ajánlatkérő is megtekintheti.
  Emellett rendszerünk egyedisége, hogy a megbízás teljesítése után a megbízók az elvégzett munkájuk és a megbízás alatt tanúsított szakmai hozzáállásuk alapján szövegesen és számszerűen értékelik a szolgáltatókat, amely értékeléseket a későbbi ajánlatadások során az ajánlatkérők megtekinthetik. Így biztosítjuk az ajánlatkérők számára a lehető legfontosabb információt az adott szolgáltatóról, ez pedig az elvégzett munka minősége. A szolgáltatók, szakértők is értékelik a megbízót, így ha a későbbiekben ismét ajánlatot kér a rendszerünkben, az ajánlatadók láthatják ezeket az értékeléseket.

   
 3. Az ajánlatkérés beküldését követően a szakértőknek 3 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy indikatív ajánlataikat megadják. (Indikatív abból a szempontból, hogy az ajánlatát még visszavonhatja a szakértő, amennyiben a végső szerződésben nem tudnak megállapodni az ajánlatkérővel) Ezen ajánlatadási idő alatt az ajánlatkérő és a szakértők írásban tovább egyeztethetnek az elvégzendő feladatokról. Az ajánlat a vállalási árból, a vállalt teljesítési és fizetési határidőkből, a megbízási szerződéstervezetből, a szakértőkről készült korábbi értékelésekből és rövid szakmai ismertetőből áll.
   
 4. Az ajánlatadási határidő elteltével a SZAKÉRTŐNET egy összefoglaló táblázat formájában kiküldi az ajánlatkérőnek a szakértők indikatív ajánlatait. Az ajánlatkérő 3 naptári napon belül feltételesen választhat a kapott indikatív ajánlatok közül. (Feltételes abból a szempontból, hogy ajánlatkérő is visszaléphet, amennyiben nem tudnak a szakértővel megállapodni a megbízási szerződés összes pontjában) Ez az idő természetesen lerövidíthető, amennyiben az ajánlatkérő rövidebb időn belül választ. Miután az ajánlatkérő elfogad egy ajánlatot, a rendszer kiküldi a - most már - megbízónak és megbízottnak egymás adatait.
   
 5. Innentől számítva a feleknek 7 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy a megbízási szerződés összes pontjában megállapodjanak. Ezek az egyeztetések közvetlenül a felek között, a SZAKÉRTŐNET-től függetlenül folynak. Amennyiben a feleknek sikerül a megbízási szerződésben megállapodniuk, megbízó és megbízott a SZAKÉRTŐNET rendszerében megerősíti ajánlatát, illetve ajánlat elfogadását, és a szakértői munka elkezdődhet. Abban az esetben, ha a megszabott határidőn belül egyik fél sem nyilatkozik a másik elutasításáról, a rendszer automatikusan a közöttük kötendő megbízási szerződés létrejöttét feltételezi.
   
 6. A Megbízott az érintett területen helyszíni szemlét tart, aminek alapvető célja a feladat megismerése és az esetlegesen a helyszínen elvégzendő munkák (talaj, talajvíz mintavétel) felmérése, melyre előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor.
   
 7. A szakértő az adatok és az esetleges vizsgálatok elvégzése után elkészíti a hatástanulmányt.
   

Az ajánlatkérési/adási folyamat részletesebb ismertetőjét az ÁFF 3. pontjában tekintheti meg.


Szakmai háttér információk

 1. A helyszíni szemlén a szakértő ellenőrzi a megrendelő által, az ajánlatkérés során megadott információkat.
   
 2. Új létesítmény engedélyezése esetén a létesítéssel összefüggő alapdokumentációkat a megbízónak a szakértő rendelkezésére kell bocsájtania.
   
 3. Amennyiben vizsgálat is szükséges a kért tervezéshez a minták laboratóriumi bevizsgálásának ideje (jellemzően 2-4 hét) a felszín alatti vízvédelmi hatástanulmány elkészítésének idejét jelentősen befolyásolja.
   
 4. A felszín alatti vízvédelmi hatástanulmány készítés teljes költségéből jelentős részt képviselnek a fúrásos mintavételi, valamint laboratóriumi vizsgálati díjak, amelyeket mindig külön rovatban tüntet fel a szakértő az árajánlatában.

   

A 10 hasznos tanács arról szól, hogy mire érdemes odafigyelni a megbízóknak, ha az adott űrlappal ajánlatot kérnek. Milyen trükkök vannak, amikre fel kell készülnie, miket érdemes elkerülni, mivel szoktak esetleg visszaélni, milyen kérdéseket kell mindig feltenni stb. Mindezeket űrlaponként kell megadni, és természetesen a szerződéstervezetben ki kell ezekre térni.

+10 hasznos tanács, amit egy Megrendelőnek tudnia kell, mielőtt környezeti vizsgálatokhoz kapcsolódó Felszíni vízvédelmi tervfejezet elkészítésére adna megbízást

 1. Lehetőség szerint a megrendelő a helyszíni szemlén - a személyes kapcsolat kialakítása, a még esetlegesen tisztázatlan (anyagi, szakmai) kérdések megbeszélése, valamint a helyszín beazonosítása végett – találkozzon a szakértővel.
   
 2. Amennyiben a megrendelő korábban – a helyszíni szemlét megelőzően - a szakértő rendelkezésére bocsátotta helyszín beazonosításához szükséges információkat, dokumentumokat (térkép, tulajdoni lap, egyéb a terv készítés szempontjából fontos dokumentumok), úgy a helyszíni szemlén a megrendelőnek, vagy képviselőjének nem feltétlenül fontos találkozni a szakértővel. A szakértő a terepi munkát el tudja végezni a megrendelő nélkül is.
   
 3. A vízvédelmi szakértő felelőssége, hogy a megrendelt felszíni vízvédelmi hatsátanulmány megfeleljen az érvényben lévő jogszabályokban előírt tartalmi és formai követelményeknek.
   
 4. A Megrendelő az esetleges előzményekről minden információt ismertessen a szakértővel.
   
 5. Amennyiben a felszíni vízvédelmi hatástanulmány vonatkozásában az eljárás során a hatóság hiánypótlást, kiegészítést kér, és amennyiben az valóban a vízvédelmi tervvel kapcsolatos, úgy a szakértő köteles az elkészült tervet felülvizsgálni, a szükséges módosításokat, kiegészítéseket megtenni.
   
 6. Hatósági kötelezés esetén az előírt teljesítési határidőt a szakértő csak abban az esetben tudja tartani, ha a Megrendelő időben fordul szakértői segítséghez.
   
 7. A szakértő által átadott felszíni vízvédelmi hatsátanulmány egyik példányának tartalmaznia kell, az eredeti laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyve(ke)t.
   
 8. A felszín alatti vízvédelmi hatástanulmány minden példánya legyen aláírva a szakértő által.
   
 9. A megrendelő az elkészült felszíni vízvédelmi hatástanulmányt 5 évig tudja felhasználni az engedélyezési eljárás során.
   
 10. A Megbízó mindenképpen előre tisztázza a szakértővel a terv átadásának körülményeit, illetve a tervkészítési költségek rendezésének lehetőségeit.

   

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt