Hidrogeológiai védőidom kijelölés, felülvizsgálat

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt

Mikor és miért van szükség Hidrogeológiai védőidom kijelölésére, felülvizsgálatára és egyedi vizsgálatra?

A Hidrogeológiai védőidom a felszín alatti vízkészletek, vízbázisok minőségi védelmének eszköze, mellyel meghatározzuk és védelem alá helyezzük azt a felszín alatti térrészt, ahonnan a felszín alatti vizek a vízkivételi létesítményhez (kúthoz, drénhez, stb. ) érkeznek.

A védőidom egyfelől egy háromdimenziós térbeli test, másfelől ennek létezhet felszíni metszete, melyet védőövezeteknek nevezünk. A védőidomra és a védőövezetre a területhasználatra vonatkozó korlátozások foganatosítása szükséges, ezt, illetve a térrészek meghatározását tartalmazza a terv. A korlátozásokat és az alkalmazandó módszerek leírását a 123/1997. (VII.18.) Kormány rendelet részletesen tartalmazza.

A védőidom kijelölését a hatóság rendeli el a kút tulajdonosa részére a törvényben előírt esetekben, de a tulajdonos vagy üzemeltető saját érdekében is kérheti annak meghatározását azzal a céllal, hogy a vízminőség káros változásait és/vagy a kitermelhető vízmennyiség csökkenését elkerülje.

A védőidomot 5 évente felül kell vizsgálni.

A kijelölt védőidomokon a területhasználat korlátozott, ezért előfordul, hogy valaki egy már kijelölt védőidom védőövezetében olyan tevékenységet kíván végezni, mely esetlegesen veszélyeztet(het)i a vízbázis vízminőségét. Ebben az esetben a tevékenység környezetvédelmi engedélyeztetése során egyedi vizsgálat lefolytatására kerül sor, ami egy adott tevékenységnek a vízkivételre gyakorolt hatásait vizsgálja meg.

Összefoglalva tehát akkor van szükség hidrogeológiai védőidom lehatárolására:

 • ha a kút tulajdonosának vagy üzemeltetőjének ezt a környezetvédelmi hatóság előírja,
 • ha a kút tulajdonosának vagy üzemeltetőjének a vízminőség-védelme céljából saját érdekében ezt elhatározza,
 • ha ezt a kút vizének gyógyvízzé nyilvánítása során hatósági előírás keretében megkövetelik.

 

Hidrogeológiai védőidom kijelölésére, felülvizsgálatára és egyedi vizsgálatra vonatkozó terv elkészítésének menete a SZAKÉRTŐNET rendszerében

 1. Az ajánlatkérő a "Hidrogeológiai kijelölés, felülvizsgálat" címszó alatt található - részletes szakmai tájékoztató után elérhető - online ajánlatkérő űrlap kitöltésével kérhet ajánlatot a rendszerbe regisztrált, ezen tevékenység végzésére jogosultsággal rendelkező szakértőktől. Az adatszolgáltatás során megadott adatokat az Adatvédelmi nyilatkozatunk értelmében üzleti titokként kezeljük. (lásd.: http://www.szakertonet.hu/docs?doc_id=8)
   
 2. Minőségbiztosítási szempontból a Hidrogeológiai védőidom kijelölését, felülvizsgálatát végző szakértőknek a SZAKÉRTŐNET rendszerében - a jogosultságon túlmenően - jelentős szakmai tapasztalatokkal és referenciákkal kell rendelkezniük. Az egyes szakterületekhez meghatározott felvételi kritériumokat a FELVÉTELI KRITÉRIUMOK menüpontban az ajánlatkérő is megtekintheti.
  Emellett rendszerünk egyedisége, hogy a megbízás teljesítése után a megbízók az elvégzett munkájuk és a megbízás alatt tanúsított szakmai hozzáállásuk alapján szövegesen és számszerűen értékelik a szolgáltatókat, amely értékeléseket a későbbi ajánlatadások során az ajánlatkérők megtekinthetik. Így biztosítjuk az ajánlatkérők számára a lehető legfontosabb információt az adott szolgáltatóról, ez pedig az elvégzett munka minősége. A szolgáltatók, szakértők is értékelik a megbízót, így ha a későbbiekben ismét ajánlatot kér a rendszerünkben, az ajánlatadók láthatják ezeket az értékeléseket.

   
 3. Az ajánlatkérés beküldését követően a szakértőknek 3 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy indikatív ajánlataikat megadják. (Indikatív abból a szempontból, hogy az ajánlatát még visszavonhatja a szakértő, amennyiben a végső szerződésben nem tudnak megállapodni az ajánlatkérővel) Ezen ajánlatadási idő alatt az ajánlatkérő és a szakértők írásban tovább egyeztethetnek az elvégzendő feladatokról, sőt indokolt esetben a szakértők ajánlatadás előtti helyszíni szemlét is kérhetnek az ajánlatkérőtől, amely előzetes helyszíni szemlének időpontját SZAKÉRTŐNET ügyfélszolgálata egyezteti le ajánlatadóval. Az ajánlat a vállalási árból, a vállalt teljesítési és fizetési határidőkből, a megbízási szerződéstervezetből, a szakértőkről készült korábbi értékelésekből és rövid szakmai ismertetőből áll.
   
 4. Az ajánlatadási határidő elteltével a SZAKÉRTŐNET egy összefoglaló táblázat formájában kiküldi az ajánlatkérőnek a szakértők indikatív ajánlatait. Az ajánlatkérő 3 naptári napon belül feltételesen választhat a kapott indikatív ajánlatok közül. (Feltételes abból a szempontból, hogy ajánlatkérő is visszaléphet, amennyiben nem tudnak a szakértővel megállapodni a megbízási szerződés összes pontjában) Ez az idő természetesen lerövidíthető, amennyiben az ajánlatkérő rövidebb időn belül választ. Miután az ajánlatkérő elfogad egy ajánlatot, a rendszer kiküldi a - most már - megbízónak és megbízottnak egymás adatait.
   
 5. Innentől számítva a feleknek 7 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy a megbízási szerződés összes pontjában megállapodjanak. Ezek az egyeztetések közvetlenül a felek között, a SZAKÉRTŐNET-től függetlenül folynak. Amennyiben a feleknek sikerül a megbízási szerződésben megállapodniuk, megbízó és megbízott a SZAKÉRTŐNET rendszerében megerősíti ajánlatát, illetve ajánlat elfogadását, és a szakértői munka elkezdődhet. Abban az esetben, ha a megszabott határidőn belül egyik fél sem nyilatkozik a másik elutasításáról, a rendszer automatikusan a közöttük kötendő megbízási szerződés létrejöttét feltételezi.
   
 6. A megbízó által kiválasztott szakértő az érintett területen helyszíni szemlét tart, aminek alapvető célja a területnek és környezetének vízföldtani, vízrajzi…stb. adottságainak megismerése.
   
 7. A szakértő elkészíti a tervet és átadja a megrendelőnek.
   

Az ajánlatkérési/adási folyamat részletesebb ismertetőjét az ÁFF 3. pontjában tekinthetik meg.
 

+10 hasznos tanács, amit egy megrendelőnek tudnia kell, mielőtt Hidrogeológiai védőidom kijelölésére, felülvizsgálatára, egyedi vizsgálatára adna megbízást

 1. Lehetőség szerint a megrendelő a helyszíni szemlén - a személyes kapcsolat kialakítása, a még esetlegesen tisztázatlan (anyagi, szakmai) kérdések megbeszélése, valamint a helyszín beazonosítása végett – találkozzon a szakértővel.
   
 2. Készüljön fel arra, hogy a szakértő minden a vízkivétellel kapcsolatosan rendelkezésére álló dokumentumot Öntől el fogja kérni! Mivel ezek a dokumentumok nem mindennapi használatban vannak így lehetséges, hogy azokat elő kell keresni, amire szánjon a munka megkezdését megelőzően magának elegendő időt!
   
 3. A tervező/szakértő felelőssége, hogy a terv megfeleljen a 123/1997 (VII. 18.) Kormány rendeletben előírt tartalmi és formai követelményeknek.
   
 4. A hatósági gyakorlat területileg eltérő lehet, így a hatóság gyakran előír hiánypótlást, kiegészítést, melyet a tervező/szakértő felár nélkül köteles megtenni! Ugyanakkor a hiánypótlás előírása általában nincs arányban a munka minőségével!
   
 5. Amennyiben a terv vonatkozásában az eljárás során a hatóság olyan hiánypótlást kér, melynek alapja a megbízó által nem közölt ismeret, nem átadott dokumentum, akkor a hiánypótlás – a tervező belátása szerint – feláras tevékenység is lehet, ezért célszerű minden információnak a szakértő/tervező részére történő átadása.
   
 6. A terv egy numerikus modellszámításon alapul, ami a valóságnak a cél szempontjából egyszerűsített képe. Minthogy univerzális modell nincsen, már a tervezés első fázisában egyeztetni kell azokat a kérdéseket, melyre a határozatban előírtakon túlmenően a megbízó választ vár. Utólag ritkán lehet a modellel előre nem látott problémákra választ adni!
   
 7. A tervező/szakértő számára a munka kisebb részére célszerű lehet alvállalkozókat bevonni, egyrészt helyspecifikus ismeretek, másrészt időbeli vagy szakterületi indokok miatt. A Megbízó részére ez többletköltséget nem jelent, miközben a munka minőségét növeli. A szakértő/tervező az esetlegesen bevont alvállalkozói munkájáért, mint sajátjáért felel, ugyanakkor az alvállalkozó Megbízó részére való bemutatása a bizalmat erősíti.
   
 8. A terv minden példánya legyen aláírva a szakértő által és a hiánypótlást megelőzendő célszerű a szakértői jogosultságról szóló irat másolatban való melléklése.
   
 9. A megrendelő a tervet mindaddig fel tudja használni hatósági ügyekben, amíg az abban foglalt vízföldtani állapot meg nem változik!.
   
 10. A megbízó mindenképpen előre tisztázza a szakértővel a terv átadásának körülményeit, illetve a tervkészítési költségek rendezésének lehetőségeit.

   

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt