Talaj laboratóriumi vizsgálatok

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt

Miért van szükség laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére a talajvédelmi terv, illetve a tápanyag-gazdálkodási tervhez kapcsolódóan?

 1. Termőföldön folytatott egyes tevékenységekkel, illetve beavatkozásokkal, valamint a termőföld igénybevételével járó, vagy arra hatást gyakorló tevékenységek végzéshez talajvédelmi terv készítésére van szükség.
   
 2. A talajvédelmi terv készítése során a szakértő a helyszíni szemlén jogszabályban rögzített előírások alapján talaj, talajvíz, öntözővíz…stb. mintákat szed az adott tervtípus elkészítése érdekében.
   
 3. A szakértő által megszedett egyes mintákat arra akkreditált laboratóriumba szükséges beszállítani, a vizsgálatok elvégzése céljából.
   
 4. A talajvédelmi terv összeállításakor a szakértő az akkreditált laboratóriumi vizsgálati eredményeket felhasználja a terv készítése során, megállapítja az egyes tevékenységek végzéséhez az adott bevizsgált talaj, talajvíz, hígtrágya…stb. alkalmasságát.
   
 5. A szakértő részére a talajvédelmi terv készítése során egyik legfontosabb információt, a laboratóriumi vizsgálati eredmények tartalmazzák.
   
 6. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások (AKG) igénybevételének feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 13. §-a alapján, bizonyos AKG célprogramok esetében a támogatásra jogosult köteles a támogatási időszak kezdetét megelőző gazdálkodási évben (vagy az első gazdálkodási évben) és a célprogram utolsó gazdálkodási évében a támogatásba bevont területre vonatkozóan bővített talajvizsgálatot végeztetnie. A talajvizsgálati eredmények, a tervezett termésszintek, valamint a termőhelyi adottságok figyelembe vétele mellett a gazdálkodónak évente, célprogramonként és táblánként külön tápanyag-gazdálkodási tervet kell készítenie (vagy más szakemberrel készíttetnie) és végrehajtania.

   

A mérőszervezetek, laboratóriumok közreműködésének menete a talajvédelmi terv, illetve tápanyag-gazdálkodási terv készítés során a SZAKÉRTŐNET rendszerében

 1. Az ajánlatkérő a „Talaj laboratóriumi vizsgálatok” címszó alatt található - részletes szakmai tájékoztató után elérhető – online ajánlatkérő űrlap kitöltésével, ajánlatot kérhet a rendszerbe regisztrált, az adott területre akkreditált jogosultsággal rendelkező laboratóriumoktól. Az adatszolgáltatás során megadott adatokat az Adatvédelmi nyilatkozatunk értelmében üzleti titokként kezeljük. (lásd.: http://www.szakertonet.hu/docs?doc_id=8)
   
 2. Minőségbiztosítási szempontból a Talaj laboratóriumi vizsgálatokat végző laboratriumoknak a SZAKÉRTŐNET rendszerében - a jogosultságon túlmenően - jelentős szakmai tapasztalatokkal és referenciákkal kell rendelkezniük. Az egyes szakterületekhez meghatározott felvételi kritériumokat a FELVÉTELI KRITÉRIUMOK menüpontban az ajánlatkérő is megtekintheti.
  Emellett rendszerünk egyedisége, hogy a megbízás teljesítése után a megbízók az elvégzett munkájuk és a megbízás alatt tanúsított szakmai hozzáállásuk alapján szövegesen és számszerűen értékelik a szolgáltatókat, amely értékeléseket a későbbi ajánlatadások során az ajánlatkérők megtekinthetik. Így biztosítjuk az ajánlatkérők számára a lehető legfontosabb információt az adott szolgáltatóról, ez pedig az elvégzett munka minősége. A szolgáltatók, szakértők is értékelik a megbízót, így ha a későbbiekben ismét ajánlatot kér a rendszerünkben, az ajánlatadók láthatják ezeket az értékeléseket.

   
 3. Az ajánlatkérés beküldését követően a laboratóriumoknak 3 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy indikatív ajánlataikat megadják. (Indikatív abból a szempontból, hogy az ajánlatát még visszavonhatja, amennyiben a végső szerződésben nem tudnak megállapodni az ajánlatkérővel) Ezen ajánlatadási idő alatt az ajánlatkérő és a laboratóriumok írásban tovább egyeztethetnek az elvégzendő feladatokról. Az ajánlat a vállalási árból, a vállalt teljesítési és fizetési határidőkből, a megbízási szerződéstervezetből, a laboratóriumokról készült korábbi értékelésekből és rövid szakmai ismertetőből áll.
   
 4. Az ajánlatadási határidő elteltével a SZAKÉRTŐNET egy összefoglaló táblázat formájában kiküldi az ajánlatkérőnek a laboratóriumok indikatív ajánlatait. Az ajánlatkérő 3 naptári napon belül feltételesen választhat a kapott indikatív ajánlatok közül. (Feltételes abból a szempontból, hogy ajánlatkérő is visszaléphet, amennyiben nem tudnak a laboratóriummal megállapodni a megbízási szerződés összes pontjában) Ez az idő természetesen lerövidíthető, amennyiben az ajánlatkérő rövidebb időn belül választ. Miután az ajánlatkérő elfogad egy ajánlatot, a rendszer kiküldi a - most már - megbízónak és megbízottnak egymás adatait.
   
 5. Innentől számítva a feleknek 7 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy a megbízási szerződés összes pontjában megállapodjanak. Ezek az egyeztetések közvetlenül a felek között, a SZAKÉRTŐNET-től függetlenül folynak. Amennyiben a feleknek sikerül a megbízási szerződésben megállapodniuk, megbízó és megbízott a SZAKÉRTŐNET rendszerében megerősíti ajánlatát, illetve ajánlat elfogadását, és a megbízás tárgyát képező munka elkezdődhet. Abban az esetben, ha a megszabott határidőn belül egyik fél sem nyilatkozik a másik elutasításáról, a rendszer automatikusan a közöttük kötendő megbízási szerződés létrejöttét feltételezi.
   
 6. A megbízott laboratórium megbízotti mintavételezés esetén előzetes egyeztetés alapján helyszíni szemle keretében elvégzi a mintavételt. Megbízói mintavételezés esetén Megbízónak kötelessége gondoskodni a minták laboratóriumba történő eljuttatásról.
   
 7. Ezt követően a vett minták laboratóriumi feldolgozásra kerülnek.
   
 8. A vizsgálati eredmények és az értékelés a megrendelő által kért példányszámban postázásra kerülnek a szerződésben meghatározott határidőig (Külön kérésre fax-on, e-mailen is.).
   

Az ajánlatkérési/adási folyamat részletesebb ismertetőjét az ÁFF 3. pontjában tekinthetik meg.


Szakmai háttér információk

 1. A talajvédelmi terv készítéséhez szükséges és jogszabályban előírt laboratóriumi vizsgálatokat csak az egyes vizsgálatokra akkreditált laboratóriumok végezhetik.
   
 2. A SZAKÉRTŐNET rendszer, valamint az adott munkát elvégző szakértő közreműködése biztosíték arra, hogy az egyes laboratóriumok akkreditációja megfelelő az adott terv elkészítéséhez.
   
 3. A megbízónak a rendszeren megkapott árajánlatok közüli választáskor, a konkrét laboratóriumi vizsgálati díjak mellet figyelembe kell vennie, az adott laboratóriumba történő mintaszállítás költségét is.
   
 4. A minták szállításának költsége sok esetben jelentős költségtételt képviselhet az árajánlatban.
   
 5. A laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének ideje jellemzően 1-3 hét.
   
 6. A laboratórium a vizsgálati eredményeket papíralapon, legalább 1 db eredeti példányban postai úton megküld jellemzően a költségviselőnek (megrendelőnek).
   


+7 hasznos tanács, amit egy megrendelőnek tudnia kell, mielőtt Talaj laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére adna megbízást

 1. A szakértő helyszíni szemlén szedi meg az egyes laboratóriumba bevizsgálandó mintákat (talaj, talajvíz, öntözővíz…stb.)
   
 2. A talajvédelmi szakértő felelőssége, hogy az egyes tervtípusokhoz – a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendeletben előírt – minták a megfelelő mennyiségben megszedésre kerüljenek.
   
 3. A laboratóriumok a megbízó által kiválasztott szakértő által kitöltött, és a labornak megküldött vizsgálati lapon szereplő vizsgálatokat végzi el.
   
 4. A laborvizsgálati eredménylapot szerepelnie kell a labor érvényes akkreditációs számának.
   
 5. A szakértő által megszedett talajmintáknak jellemeznie kell a területet, kedvezőtlen paraméterek esetén a szakértő nem javasolja a beruházás, illetve a termőföldet érintő tevékenység engedélyezését.
   
 6. Jogszabály nem írja elő, hogy milyen szakember készítheti el a tápanyag-gazdálkodási tervet, illetve, hogy ki szedheti meg a területen a talajmintákat, így akár a földhasználó, gazdálkodó is megteheti ezt.
   
 7. A gazdálkodó saját érdeke, hogy megfelelő mintavételi metodikával, a jogszabályokat betartva történjen meg a területén a talajminták megszedése, azok laboratóriumba történő eljuttatása, illetve ezt követően a tápanyag-gazdálkodási terv elkészítése.

   

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt