Munkavédelmi szakember foglalkoztatása

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt

Mikor és miért van szükség Munkavédelmi szakemberre, megbízottra?

 1.  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 67. § a következők szerint rendelkezik: 57. § A munkáltató az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott veszélyességi osztályhoz, munkavállalói létszámhoz igazodóan elegendő, de legalább a rendeletben megjelölt időtartamra és szakképesítési feltételekkel köteles munkavállalót kijelölni vagy foglalkoztatni, e személy részére valamennyi munkavédelemmel összefüggő információt megadni, és a szükséges tárgyi, szervezési feltételeket biztosítani.
   
 2. Az 1. pontban idézett törvényben szerepeltetett miniszteri rendelet az 5/1993. MüM rendelet. Ez a rendelet 2. melléklete pontosítja azoknak a vállalkozásoknak a körét, amelyeknek kötelező munkavédelmi szakembert alkalmazniuk. A munkavédelmi szakember alkalmazásának a feltétele alapvetően a főtevékenység veszélyességétől és a létszámtól függ. A veszélyességi osztályokat az alábbi felsorolás tartalmazza.
   

I. Veszélyességi osztályok

 • Erdőgazdálkodási termék előállítás
   
 • Bányászat 
   
 • Húsfeldolgozás 
   
 • Halfeldolgozás 
   
 • Fafeldolgozás 
   
 • Papír, papírtermék gyártása 
   
 • Vegyi anyag, termék gyártása
   
 • Gumi-, műanyag termék gyártása
   
 • Fémalapanyag gyártása
   
 • Fémtartály, fűtési kazán, radiátor gyártása 
   
 • Gőzkazán gyártása 
   
 • Fémalakítás, porkohászat 
   
 • Gép, berendezés gyártása 
   
 • Fém visszanyerése hulladékból
   
 • Építőipar 
   
 • Szennyvíz-, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés
   

II. Veszélyességi osztályok

 • Mezőgazdaság, vadgazdálkodás
   
 • Erdőgazdálkodás
   
 • Halgazdálkodás
   
 • Élelmiszer, ital gyártása (kivéve: hús-, halfeldolgozás)
   
 • Dohánytermék gyártása
   
 • Textília gyártása
   
 • Ruházati termék gyártása
   
 • Bőrkikészítés
   
 • Kiadói, nyomdai, egyéb sokszorosítási tevékenység
   
 • Fémfeldolgozási termék gyártása (kivéve: fémtartály, gőzkazán, fémalakítás)
   
 • Iroda-, számítógépgyártás
   
 • Híradástechnikai termék, készülék gyártása
   
 • Műszergyártás
   
 • Közúti járműgyártás
   
 • Bútorgyártás
   
 • Gépjárműjavítás
   
 • Posta, távközlés (kivéve: futárposta)
   
 • Műszaki vizsgálat, elemzés
   
 • Nyomozási, biztonsági tevékenység
   
 • Takarítás, tisztítás
   
 • Szakmai középfokú oktatás
   
 • Felsőoktatás
   
 • Felnőtt- és egyéb oktatás
   
 • Egészségügyi, szociális ellátás
   
 • Rádió-, televízió műsorszolgáltatás
   
 • Egyéb szolgáltatás
   

III. Veszélyességi osztályok

 • Járműkereskedelem, -javítás, üzemanyag-kereskedelem (kivéve: gépjárműjavítás)
   
 • Nagykereskedelem
   
 • Kiskereskedelem
   
 • Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
   
 • Utazásszervezés
   
 • Szállítmányozás
   
 • Pénzügyi közvetítés
   
 • Ingatlanügyletek
   
 • Kölcsönzés
   
 • Számítástechnikai tevékenység
   
 • Humán kutatás, fejlesztés
   
 • Közigazgatás
   
 • Oktatás (kivéve: szakmai közép., felsőoktatás, felnőtt- és egyéb oktatás)
   
 • Szociális ellátás
   
 • Érdekképviselet
   
 • Szórakoztatás, kultúra, sport (kivéve: rádió-, televízió műsorszolgáltatás)
   
 1. A létszám kategóriákat a következőképpen határozza meg a rendelet:

  1. 1-9 munkavállaló között;
    
  2. 10-49 munkavállaló között;
    
  3. 50-500 munkavállaló között;
    
  4. 500-1000 munkavállaló között;
    
  5. 1000 munkavállaló felett

    
 2. A két tényező figyelembe vételével a következők szerint kell munkavédelmi szakembert megbízni:

I/a) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti két órára,
I/b) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi két órára,
I/c) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi négy órára,
I/d) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,
I/e) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel és minden megkezdett 600 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,

II/a) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti egy órára,
II/b) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára,
II/c) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi két órára,
II/d) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,
II/e) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel és minden megkezdett 800 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,

III/a) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti egy órára,
III/b) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára,
III/c) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára,
III/d) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi négy órára,
III/e) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel.

 

 1. A legfeljebb 9 fő munkavállalót foglalkoztató munkáltató (mikrovállalkozás) esetén, továbbá ha a munkáltató a tevékenysége alapján a II. vagy III. veszélyességi osztályba tartozik, és 50 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztat (kisvállalkozás), akkor külön szakember kijelölése (foglalkoztatása) helyett kijelölt munkavállalójával vagy természetes személy munkaadóként maga is elláthatja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatait, amennyiben a kijelölt személy vagy ő maga rendelkezik az azok ellátásához a munkáltató tényleges szakmai tevékenységére tekintettel szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal. Valamennyi esetben (kijelölés, foglalkoztatás vagy a munkavédelmi feladatok személyes ellátása) a munkáltató kötelessége továbbá, hogy a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt munkabiztonsági szaktevékenység elvégzésére munkavédelmi (bányászati) szakképesítésű személyt vegyen igénybe. Ez a személy lehet a kijelölt (foglalkoztatott) szakember vagy - a szakképzettségi feltétel fennállása esetén - a természetes személy munkáltató is.

   

A Munkavédelmi szakember kiválasztásának, megbízásának menete a SZAKÉRTŐNET rendszerében

 1. Az ajánlatkérő a "Munkavédelmi szakember foglalkoztatása" címszó alatt található - részletes szakmai tájékoztató után elérhető - online ajánlatkérő űrlap kitöltésével kérhet ajánlatot a rendszerbe regisztrált, munkavédelmi szaktevékenység végzésére jogosultsággal rendelkező szakértőktől. Az adatszolgáltatás során megadott adatokat az Adatvédelmi nyilatkozatunk értelmében üzleti titokként kezeljük. (lásd.: http://www.szakertonet.hu/docs?doc_id=8)
   
 2. Minőségbiztosítási szempontból a Munkavédelmi szakemberi feladatokat ellátó szakértőknek a SZAKÉRTŐNET rendszerében - a jogosultságon túlmenően - jelentős szakmai tapasztalatokkal és referenciákkal kell rendelkezniük. Az egyes szakterületekhez meghatározott felvételi kritériumokat a FELVÉTELI KRITÉRIUMOK menüpontban az ajánlatkérő is megtekintheti.
  Emellett rendszerünk egyedisége, hogy a megbízás teljesítése után a megbízók az elvégzett munkájuk és a megbízás alatt tanúsított szakmai hozzáállásuk alapján szövegesen és számszerűen értékelik a szolgáltatókat, amely értékeléseket a későbbi ajánlatadások során az ajánlatkérők megtekinthetik. Így biztosítjuk az ajánlatkérők számára a lehető legfontosabb információt az adott szolgáltatóról, ez pedig az elvégzett munka minősége. A szolgáltatók, szakértők is értékelik a megbízót, így ha a későbbiekben ismét ajánlatot kér a rendszerünkben, az ajánlatadók láthatják ezeket az értékeléseket.

   
 3. Az ajánlatkérés beküldését követően a szakértőknek 3 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy indikatív ajánlataikat megadják. (Indikatív abból a szempontból, hogy az ajánlatát még visszavonhatja a szakértő, amennyiben a végső szerződésben nem tudnak megállapodni az ajánlatkérővel) Ezen ajánlatadási idő alatt az ajánlatkérő és a szakértők írásban tovább egyeztethetnek az elvégzendő feladatokról. Az ajánlat a vállalási árból, a vállalt teljesítési és fizetési határidőkből, a megbízási szerződéstervezetből, a szakértőkről készült korábbi értékelésekből és rövid szakmai ismertetőből áll.
   
 4. Az ajánlatadási határidő elteltével a SZAKÉRTŐNET egy összefoglaló táblázat formájában kiküldi az ajánlatkérőnek a szakértők indikatív ajánlatait. Az ajánlatkérő 3 naptári napon belül feltételesen választhat a kapott indikatív ajánlatok közül. (Feltételes abból a szempontból, hogy ajánlatkérő is visszaléphet, amennyiben nem tudnak a szakértővel megállapodni a megbízási szerződés összes pontjában) Ez az idő természetesen lerövidíthető, amennyiben az ajánlatkérő rövidebb időn belül választ. Miután az ajánlatkérő elfogad egy ajánlatot, a rendszer kiküldi a - most már - megbízónak és megbízottnak egymás adatait.
   
 5. Innentől számítva a feleknek 7 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy a megbízási szerződés összes pontjában megállapodjanak. Ezek az egyeztetések közvetlenül a felek között, a SZAKÉRTŐNET-től függetlenül folynak. Amennyiben a feleknek sikerül a megbízási szerződésben megállapodniuk, megbízó és megbízott a SZAKÉRTŐNET rendszerében megerősíti ajánlatát, illetve ajánlat elfogadását, és a szakértői munka elkezdődhet. Abban az esetben, ha a megszabott határidőn belül egyik fél sem nyilatkozik a másik elutasításáról, a rendszer automatikusan a közöttük kötendő megbízási szerződés létrejöttét feltételezi.
   
 6. Szerződéskötést követően a szerződött szakember megkezdi munkavédelmi feladatainak ellátását.
   

Az ajánlatkérési/adási folyamat részletesebb ismertetőjét az ÁFF 3. pontjában tekintheti meg.


Szakmai háttér információk

 1. A helyszíni szemlén a szakértő ellenőrzi a megrendelő által, az ajánlatkérés során megadott információkat.
   
 2. A munkavédelmi szakember tevékenysége alapvetően a következőre terjed ki:
  1. munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése
    
  2. az időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése
    
  3. közreműködés a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia soron kívüli ellenőrzésében
    
  4. közreműködés mentési terv készítésében
    
  5. a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása
    
  6. közreműködés a kockázatértékelés elvégzésében, a munkavédelmi oktatásban;
    
  7. az egyéni védőeszköz juttatása belső rendjének meghatározása;
    
  8. a munkabalesetek kivizsgálása;
    
  9. a külön jogszabályban munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatok ellátásában részvétel, továbbá a munkaegészségügyi feladatok teljesítésében szükség szerinti közreműködés.
    
 1. A törvény előírása szerint a munkavédelmi megbízottnak bizonyos tevékenységek végzése során csupán közreműködnie kell, pl: kockázatértékelés, mentési terv készítése, soron kívűl elrendelt ellenőrzések. Érdemes a szakértő kiválasztásakor megvizsgálni azt is, hogy vajon csak a közreműködést, vagy a teljes tevékenységet (pl: kockázatértékelést) is elvállalja.
   
 2. Bár a jogszabály nem tartalmazza, de a munkavédelmi megbízott feladata a munkavédelmi szabályzat elkészítése, felülvizsgálata is.A 10 hasznos tanács arról szól, hogy mire érdemes odafigyelni a megbízóknak, ha munkavédelmi szakmeber foglalkoztatására kérnek ajánlatot. Milyen trükkök vannak, amikre fel kell készülnie, miket érdemes elkerülnie, mivel szoktak esetleg visszaélni, milyen kérdéseket kell mindig feltenni stb. Mindezeket űrlaponként kell megadni, és természetesen a szerződéstervezetben ki kell ezekre térni.

+10 hasznos tanács, amit egy megrendelőnek tudnia kell, mielőtt Munkavédelmi szakembert kíván megbízni

 1. A munkavédelmi szakember megbízása, nem csupán egy jogi kényszer, a jó munkavédelmis segíthet a munkahelyen előforduló balesetek minimalizálásában, ezáltal a tevékenységet teheti hatékonyabbá.
   
 2. A megbízott a rendszeres feladairól készítsen ütemtervet, és érdemes alkalomszerűen ellenőrízni a teljesítéseket.
   
 3. Nagyon fontos a szakember kiválasztásánál az alapvégzettség, mivel arra a tudásra épül a munkavédelmi ismeretanyag is.
   
 4. A szaktudáson kívűl, talán a korábbi tapasztalatok fontosabbak. Az egyes gazdasági ágazatok munkavédelmi napi feladatai sokmindenben eltérhetnek egymástól. Érdemes olyan szakembert megbízni, aki az adott ágazatban gyakorlattal rendelkezik.
   
 5. Amennyiben a Megbízó vállalat munkavédelmi szabályzattal rendelkezik, érdemes a megállapodás előtt az abban szereplő munkavédelmi megbízottra vonatkozó feladatokkal kiegészíteni a szerződést, a későbbi félreértések elkerülése végett.
   
 6. A törvény előírása szerint a munkavédelmi megbízottnak bizonyos tevékenységek végzése során csupán közreműködnie kell, pl: kockázatértékelés, mentési terv készítése, soron kívűl elrendelt ellenőrzések. Érdemes a szakértő kiválasztásakor megvizsgálni azt is, hogy vajon csak a közreműködést, vagy a teljes tevékenységet (pl: kockázatértékelést) is elvállalja.
   
 7. A tevékenység megkezdése előtt érdemes megtekinteni a szakember korábbi munkáit, pl: munkavédelmi szabályzatot, kockázatértékeléseket. A tartalmi (és formai) elemek segíthetnek eldönteni az alkalmasságát.
   
 8. Érdemes meggyőződni a szakember együttműködési készségében. A feladata elsősorban a vállalkozás tevékenységének támogatása lesz.
   
 9. A szakember megbízása előtt érdemes kikérni a véleményét a szakembernek, a vállalkozás előtt álló munkavédelmi problémák megoldásának lehetőségében. A válaszok, alternatívák segíthetnek dönteni a jelőlt alkalmasságát illetően.
   
 10. A megbízott munkavédelmi szakember csak akkor tudja ellátni hatékonyan a feladatát, ha a lehető legtöbb információt biztosítanak a számára, a vállalkozás aktuális munkáiról és jövőbeni tervekről is.

   

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt