Emelőgép, daru, targonca, teherfelvevő, építő gépek időszakos felülvizsgálata

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt

Mikor és miért van szükség az Emelőgép, daru, targonca, teherfelvevő, építő gépek időszakos felülvizsgálatára?

 1. Az ajánlatkérő egy egyszerű regisztrálást követően, a "Emelőgép, daru, targonca, teherfelvevő, építő gépek időszakos felülvizsgálata" címszó alatt található - részletes szakmai tájékoztató után elérhető - formanyomtatvány kitöltésével kérhet ajánlatot a rendszerbe regisztrált, ezen tevékenység végzésére jogosultsággal rendelkező szakértőktől. Minőségbiztosítási szempontból a vizsgálatokat végző szakértőknek a SZAKÉRTŐNET-en belül - a jogosultságon túlmenően jelentős szakmai tapasztalatokkal és referenciákkal kell rendelkezniük, amely feltételeket a FELVÉTELI KRITÉRIUMOK menüpontban az ajánlatkérő is megtekinthet.
   
 2. A jogszabályi kötelezettségeken kívül minden tulajdonosnak érdeke, hogy a birtokában lévő gép-berendezés megfelelő műszaki állapotban legyen. Tehát mint egy  „jó gazda” szemlélettel a meghibásodások és balesetek megelőzése érdekében célszerű ezeket a vizsgálatokat végrehajtani.
   
 3. Kiemelten fontos, hogy a vizsgálatok által feltárt hiányosságokat minden esetben szüntessük meg, hiszen a biztonság csak így garantálható!
   
 4. Az emelőgépek felülvizsgálatát, csak megfelelő jogosultsággal rendelkező „emelőgép szakértő” végezheti. Jogosultságok ellenőrzése: www.mmk.hu
   
 5. A vonatkozó szabvány (MSZ 9721:2009) megkülönböztet
 •     Szerkezeti
 •     Fő
 •     Időszakos biztonsági felülvizsgálatokat.

          A szabvány részletezi a vizsgálatok műszaki tartalmát, és
          esedékességeinek időközeit.

 1. Összefoglalva, tehát az emelőgépek vizsgálatait törvény és rendelet írja elő kötelező jelleggel. A vizsgálatok részletes kivitelezését, periódusait jogszabály által kötelezővé tett szabványokban találjuk. Mindig „emelőgép szakértő”, egyes kivételes esetekben „emelőgép-ügyintéző” végzettséggel rendelkező személy végezheti a felülvizsgálatot.

   

Megbízás adásának menete Emelőgép, daru, targonca, teherfelvevő, építő gépek időszakos felülvizsgálatára a SZAKÉRTŐNET rendszerében

 1. Az ajánlatkérő a "Emelőgép, daru, targonca, teherfelvevő, építő gépek időszakos felülvizsgálata" címszó alatt található - részletes szakmai tájékoztató után elérhető - online ajánlatkérő űrlap kitöltésével kérhet ajánlatot a rendszerbe regisztrált, ezen tevékenység végzésére jogosultsággal rendelkező összes szakértőtől. Az adatszolgáltatás során megadott adatokat az Adatvédelmi nyilatkozatunk értelmében üzleti titokként kezeljük. (lásd.: http://www.szakertonet.hu/docs?doc_id=8)
   
 2. Minőségbiztosítási szempontból az Emelőgép, daru, targonca, teherfelvevő, valamint építőgép időszakos felülvizsgálatát végző szakértőknek a SZAKÉRTŐNET rendszerében csatlakozott szakértőknek a jogosultságon túlmenően jelentős szakmai tapasztalatokkal és referenciákkal kell rendelkezniük. Az egyes szakterületekhez meghatározott felvételi kritériumokat a FELVÉTELI KRITÉRIUMOK menüpontban az ajánlatkérő is megtekintheti.
  Emellett rendszerünk egyedisége, hogy a megbízás teljesítése után a megbízók az elvégzett munkájuk és a megbízás alatt tanúsított szakmai hozzáállásuk alapján szövegesen és számszerűen értékelik a szolgáltatókat, amely értékeléseket a későbbi ajánlatadások során az ajánlatkérők megtekinthetik. Így biztosítjuk az ajánlatkérők számára a lehető legfontosabb információt az adott szolgáltatóról, ez pedig az elvégzett munka minősége. A szolgáltatók, szakértők is értékelik a megbízót, így ha a későbbiekben ismét ajánlatot kér a rendszerünkben, az ajánlatadók láthatják ezeket az értékeléseket.

   
 3. Az ajánlatkérés beküldését követően a szakértőknek 3 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy indikatív ajánlataikat megadják. (Indikatív abból a szempontból, hogy az ajánlatát még visszavonhatja a szakértő, amennyiben a végső szerződésben nem tudnak megállapodni az ajánlatkérővel) Ezen ajánlatadási idő alatt az ajánlatkérő és a szakértők írásban tovább egyeztethetnek az elvégzendő feladatokról, sőt indokolt esetben a szakértők ajánlatadás előtti helyszíni szemlét is kérhetnek az ajánlatkérőtől, amely előzetes helyszíni szemlének időpontját SZAKÉRTŐNET ügyfélszolgálata egyezteti le ajánlatadóval. Az ajánlat a vállalási árból, a vállalt teljesítési és fizetési határidőkből, a megbízási szerződéstervezetből, a szakértőkről készült korábbi értékelésekből és rövid szakmai ismertetőből áll.
   
 4. Az ajánlatadási határidő elteltével a SZAKÉRTŐNET egy összefoglaló táblázat formájában kiküldi az ajánlatkérőnek a szakértők indikatív ajánlatait. Az ajánlatkérő 3 naptári napon belül feltételesen választhat a kapott indikatív ajánlatok közül. (Feltételes abból a szempontból, hogy ajánlatkérő is visszaléphet, amennyiben nem tudnak a szakértővel megállapodni a megbízási szerződés összes pontjában) Ez az idő természetesen lerövidíthető, amennyiben az ajánlatkérő rövidebb időn belül választ. Miután az ajánlatkérő elfogad egy ajánlatot, a rendszer kiküldi a - most már - megbízónak és megbízottnak egymás adatait.
   
 5. Innentől számítva a feleknek 7 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy a megbízási szerződés összes pontjában megállapodjanak. Ezek az egyeztetések közvetlenül a felek között, a SZAKÉRTŐNET-től függetlenül folynak. Amennyiben a feleknek sikerül a megbízási szerződésben megállapodniuk, megbízó és megbízott a SZAKÉRTŐNET rendszerében megerősíti ajánlatát, illetve ajánlat elfogadását, és a szakértői munka elkezdődhet. Abban az esetben, ha a megszabott határidőn belül egyik fél sem nyilatkozik a másik elutasításáról, a rendszer automatikusan a közöttük kötendő megbízási szerződés létrejöttét feltételezi.
   
 6. A megbízott a szakértői munkát a helyszíni szemle keretében végzi el, amely során megvizsgálja a berendezést a rendelkezésre álló dokumentációval együtt, és a vizsgálat eredményéről jegyzőkönyvet állít ki.
   

Az ajánlatkérési/adási folyamat részletesebb ismertetőjét az ÁFF 3. pontjában tekinthetik meg.


Szakmai háttér információk

 1. A helyszíni szemlén a szakértő ellenőrzi a megrendelő által, az ajánlatkérés során megadott információkat.
   
 2. Előző vizsgálatokról elkészült jegyzőkönyvek ellenőrzése
   
 3. Emelőgép kísérődokumentációjának ellenőrzése
   
 4. Emelőgép működési környezetének ellenőrzése
   
 5. Információgyűjtés (Emelőgépnapló bejegyzések, kezelővel beszélgetés)
   
 6. Vizsgálat elvégzése
   
 7. Jegyzőkönyv kiállítása helyszínen, vagy utólag

   

+7 hasznos tanács, amit egy megrendelőnek tudnia kell, mielőtt Emelőgép, daru, targonca, teherfelvevő, építő gépek időszakos felülvizsgálatára adna megbízást

 1. Az emelőgép vizsgálat megkezdése előtt, mindig győződjön meg az emelőgépet vizsgáló személy szakmai jogosultságának érvényességéről. Ezt a szakértőknek 5 évenként kell megújítaniuk. Az ellenőrzést el lehet végezni online (http://mmk.hu/nevjegyzek.php?no_cache=1), illetve a szakértőtől átvéve papír alapú engedély ellenőrzésével.
   
 2. Az emelőgép vizsgálatkor az emelőgép kezelőjének jelen kell lennie, a működtetési próbák elvégzése miatt.
   
 3. Terhelési próbák elvégzése előtt a próbasúlyok rendelkezésre állását egyeztetni kell (ki biztosítja, stb.)
   
 4. Emelőgépek dokumentációját a vizsgálat idejére össze kell szedni, átadni a vizsgáló személynek.
   
 5. Új beszerzésű emelőgép, emelőszerkezet, teherfelvevő eszköz esetén az alábbi teendőket kell elvégezni az emelőgép üzembe helyezéséhez:
 •  CE jel ellenőrzése
 •  EK megfelelőségi nyilatkozat/ EK típusvizsgálai tanúsítvány  megléte
 •  Magyar nyelvű használati utasítás/gépkönyv megléte
 •  Darukönyv, targonca törzslap megléte
 •  Terhelési próba jkv. megléte
 •  Üzembe helyezés előtti vizsgálat lefolytatása-írásban
 •  Üh. előtti vizsgálat alapján az üzembe helyezés elrendelése-írásban
 •  Emelőgép/szerkezet felvétele a nyilvántartásba
   
 1. Üzembe helyezés előtti vizsgálat lefolytatása: munkavédelmi szaktevékenység, azaz munkavédelmi végzettségű, és foglalkozás egészségügyi szakember bevonása szükséges
   
 2. Az üzembe helyezést mindig a felhasználó/munkáltató/működtető rendeli el írásban

   

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt