Régészeti koordináció

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt

Mikor és miért van szükség egyes projektekhez kapcsolódó Régészeti koordinációra, ehhez kapcsolódó szakértői tevékenységre?

 1. A törvényi szabályozásoknak megfelelően, a régészet ma már fontos és megkerülhetetlen tényezője az egyes beruházások, földmunkák előkészítésének. A konkrét örökségvédelmi kockázatok feltárása, kezelése, a felmerülő konfliktushelyzetek megoldása azonban legtöbbször speciális képzettséget és gyakorlatot igényel. Ezért a projektek kiszámíthatósága, a finanszírozási és hatékonysági kérdések miatt, az ingó és ingatlan kulturális örökség kezelői számára, ma már szinte kötelező elvárás az ezen a szakterületen jártas szakértők alkalmazása. Hiszen az esetleges régészeti lelőhelyek, örökségi elemek intenzitása, kiterjedése - a rájuk vonatkozó ismeretek, adatok birtokában - perdöntő lehet abból a szempontból, hogy milyen többletköltségekre lehet számítani és milyen egyéb örökségvédelmi kockázatok terhelik a tulajdonost, kezelőt, beruházót.
   
 2. A projekt menedzselés területén tapasztalattal rendelkező szakértő alkalmazása nem csak az örökségvédelmi kockázatokat és konfliktushelyzeteket csökkenti, de segít eligazodni az örökségvédelmi jogszabályokban, a felekre háruló kötelezettségek tekintetében így hatékony megoldásokat nyújt a kialakult problémák kezelésére, az alábbi területeken:
  • Teljes körű hatósági ügyfélképviselt és ügyintézés
  • Engedélyeztetési eljárások lebonyolítása
  • Örökségvédelmi-jogi szaktanácsadás
  • Örökségvédelmi költségek, árajánlatok ellenőrzése
  • Projekthez kapcsolódó költségtervezés és kockázatbecslés
  • Projektekhez kapcsolódó egyedi feltételrendszer kidolgozása
  • Elkészült szerződéstervezetek véleményezése
  • Örökségvédelmi organizációs és minőségterv készítése
  • Terület átadás-átvétel lebonyolítása
  • Munkafolyamatok, előrehaladás ellenőrzése
  • Örökségvédelmi válsághelyzet következményeinek elemzése
  • Felek közti egyeztetés, mediálás

    

Megbízás adásának menete projektekhez kapcsolódó Régészeti koordináció elvégzésére a SZAKÉRTŐNET rendszerében

 1. Az ajánlatkérő a "Régészeti koordináció" címszó alatt található - részletes szakmai tájékoztató után elérhető - online ajánlatkérő űrlap kitöltésével kérhet ajánlatot a rendszerbe regisztrált, ezen tevékenység végzésére jogosultsággal rendelkező szakértőktől. Az adatszolgáltatás során megadott adatokat az Adatvédelmi nyilatkozatunk értelmében üzleti titokként kezeljük. (lásd.: http://www.szakertonet.hu/docs?doc_id=8)
   
 2. Minőségbiztosítási szempontból a Régészeti koordinációt végző szakértőknek a SZAKÉRTŐNET rendszerében - a jogosultságon túlmenően jelentős szakmai tapasztalatokkal és referenciákkal kell rendelkezniük. Az egyes szakterületekhez meghatározott felvételi kritériumokat a FELVÉTELI KRITÉRIUMOK menüpontban az ajánlatkérő is megtekintheti.
  Emellett rendszerünk egyedisége, hogy a megbízás teljesítése után a megbízók az elvégzett munkájuk és a megbízás alatt tanúsított szakmai hozzáállásuk alapján szövegesen és számszerűen értékelik a szolgáltatókat, amely értékeléseket a későbbi ajánlatadások során az ajánlatkérők megtekinthetik. Így biztosítjuk az ajánlatkérők számára a lehető legfontosabb információt az adott szolgáltatóról, ez pedig az elvégzett munka minősége. A szolgáltatók, szakértők is értékelik a megbízót, így ha a későbbiekben ismét ajánlatot kér a rendszerünkben, az ajánlatadók láthatják ezeket az értékeléseket.

   
 3. Az ajánlatkérés beküldését követően a szakértőknek 3 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy indikatív ajánlataikat megadják. (Indikatív abból a szempontból, hogy az ajánlatát még visszavonhatja a szakértő, amennyiben a végső szerződésben nem tudnak megállapodni az ajánlatkérővel) Ezen ajánlatadási idő alatt az ajánlatkérő és a szakértők írásban tovább egyeztethetnek az elvégzendő feladatokról, sőt indokolt esetben a szakértők ajánlatadás előtti helyszíni szemlét is kérhetnek az ajánlatkérőtől, amely előzetes helyszíni szemlének időpontját SZAKÉRTŐNET ügyfélszolgálata egyezteti le ajánlatadóval. Az ajánlat a vállalási árból, a vállalt teljesítési és fizetési határidőkből, a megbízási szerződéstervezetből, a szakértőkről készült korábbi értékelésekből és rövid szakmai ismertetőből áll.
   
 4. Az ajánlatadási határidő elteltével a SZAKÉRTŐNET egy összefoglaló táblázat formájában kiküldi az ajánlatkérőnek a szakértők indikatív ajánlatait. Az ajánlatkérő 3 naptári napon belül feltételesen választhat a kapott indikatív ajánlatok közül. (Feltételes abból a szempontból, hogy ajánlatkérő is visszaléphet, amennyiben nem tudnak a szakértővel megállapodni a megbízási szerződés összes pontjában) Ez az idő természetesen lerövidíthető, amennyiben az ajánlatkérő rövidebb időn belül választ. Miután az ajánlatkérő elfogad egy ajánlatot, a rendszer kiküldi a - most már - megbízónak és megbízottnak egymás adatait.
   
 5. Innentől számítva a feleknek 7 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy a megbízási szerződés összes pontjában megállapodjanak. Ezek az egyeztetések közvetlenül a felek között, a SZAKÉRTŐNET-től függetlenül folynak. Amennyiben a feleknek sikerül a megbízási szerződésben megállapodniuk, megbízó és megbízott a SZAKÉRTŐNET rendszerében megerősíti ajánlatát, illetve ajánlat elfogadását, és a szakértői munka elkezdődhet. Abban az esetben, ha a megszabott határidőn belül egyik fél sem nyilatkozik a másik elutasításáról, a rendszer automatikusan a közöttük kötendő megbízási szerződés létrejöttét feltételezi.
   
 6. A megbízott az érintett területen helyszíni szemlét tart, aminek alapvető célja a területnek és környezete adottságainak, régészeti érintettségének felderítése, megismerése.
   
 7. A megbízott összegyűjti az adattári, könyvtári, irodalmi, hatósági nyilvántartási adatokat a terület régészeti érintettségére vonatkozóan és a Megbízó képviseletében egyeztet a régészeti feladatokat ellátó felekkel.
   

Az ajánlatkérési/adási folyamat részletesebb ismertetőjét az ÁFF 3. pontjában tekinthetik meg.


Szakmai háttér információk

 1. A helyszíni szemlén a szakértő ellenőrzi a megrendelő által, az ajánlatkérés során a beruházási területről megadott információkat.
   
 2. A terület művelési ágától (szántó, rét, legelő, erdő, beépített belterület, stb.) és a régészeti beavatkozások mértékétől függően a helyszíni szemle által elvégzi a terület régészeti érintettségének felderítését, az esetlegesen előkerülő régészeti leleteket a helyszínen meghatározza.
   
 3. A tervezett beruházás műszaki dokumentációját összeveti a helyszíni szemlén tapasztaltakkal, valamint az összegyűjtött adattári, nyilvántartási adatokkal, régészeti dokumentációval, milyen mértékben érinti, milyen hatással van a tervezett beruházás kivitelezése a beruházási, fejlesztési területen esetlegesen található régészeti örökségi elemekre.
   
 4. A fentiek ismeretében a szakértő meghatározza a beruházás kivitelezéshez elvégzendő szükséges régészeti feladatokat, azok módját, szükséges mértékét, időtartamát. Javaslatot tesz a régészeti örökségi emlék helyszínen történő megőrzésére, megóvására, amennyiben erre mód, és lehetőség van.
   
 5. A szakértő tájékoztatja a megrendelőt, a szükségesen elvégzendő régészeti feladatokról.

   

+7 hasznos tanács, amit egy megrendelőnek tudnia kell, mielőtt projektekhez kapcsolódó Régészeti koordináció elvégzésére adna megbízást

 1. Lehetőség szerint a megrendelő a helyszíni szemlén - a személyes kapcsolat kialakítása, a még esetlegesen tisztázatlan (szakmai) kérdések megbeszélése, valamint a helyszín beazonosítása végett – találkozzon a szakértővel.
   
 2. Amennyiben a megrendelő korábban – a helyszíni szemlét megelőzően - a szakértő rendelkezésére bocsátotta helyszín beazonosításához szükséges információkat, dokumentumokat (térkép, tulajdoni lap, egyéb a terv készítés szempontjából fontos dokumentumok), úgy a helyszíni szemlén a megrendelőnek, vagy képviselőjének nem feltétlenül fontos találkozni a szakértővel.
   
 3. A szakértő helyszíni szemle nélkül nem végezhet régészeti koordinációs feladatot.
   
 4. A szakértő köteles valamennyi a régészeti feladatok kapcsán felmerülő féllel egyeztetni.
   
 5. A szakértő köteles felhívni a Megbízó figyelmét minden olyan körülményre, amely befolyásolhatja a Megbízó tevékenységét.
   
 6. A szakértő a Megbízó megbízásából jár el, de köteles a Megbízót figyelmeztetni, minden, a vonatkozó jogszabályokkal ellentétes, vagy szakmailag kifogásolható tevékenységére.
   
 7. A szakértőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szakértői feladatok ellátására megfelelő jogosultsággal rendelkezik.

   

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt