Környezeti levegőszennyezettség mérése - Immisszió

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt

Mikor és miért van szükség Környezeti levegőszennyezettség (immisszió) mérésre?

Napjaink egyik nagy problémája a környezeti levegő szennyezettsége. A motorizáció és az ipari tevékenységek egyik káros hatása sajnos a levegőnk szennyezőanyagokkal való telítődése. Életünkben ez teljesen meghatározó, hiszen az „éltető levegő” ami körülvesz minket.
A szennyezett levegő sok megbetegedés forrása is lehet, ahogy meghatározó komfortérzetünk szempontjából is. Szinte „harapható a különbség” egy őszi ködős időben egy belváros utcáján és a  friss erdei levegő között.

A légszennyezettség (immisszió) mérését ezeknél az okoknál fogva a környezetvédelmi hatóság is végzi külön mérőrendszert üzemeltetve. Azonban ez a mérőrendszer méretei és adottságai által sem tudja biztosítani azt, hogy az egész ország területén bármely pillanatban meg tudjuk határozni az egyes szennyezőanyagok (legyen az por, vagy gáz halmazállapotú) mennyiségét, koncentrációját, tehát a légszennyezettség (immisszió) mértékét.

Napjainkra az egyes környezetvédő szervezetek és a lakosok is kezdenek olyan környezettudatossá válni, hogy több információt szeretnének kapni a környezetük légszennyezettségéről. Lehet szó egy új út építéséről vagy akár egy új lakóhely kiválasztásáról. Meg kell jegyeznünk, hogy a légszennyezettség egy adott helyszínen nem tekinthető állandónak, hanem időben változó és nagyon sok tényező befolyásolja.

A környezeti légszennyezettség (immisszió) mérését hatásvizsgálat, egységes környezethasználati engedély, továbbá lakossági panasz esetén írja elő a területileg illetékes Felügyelőség. A környezeti légszennyezettség mérése az ún. alap légszennyezettségi állapot meghatározása miatt is szükséges lehet.

 1. Az környezeti légszennyezettség jelentősen megváltozhat adott tevékenység megkezdése miatt vagy olyan mértékű technológiai változás mely szintén kihatással lehet erre.
   
 2. Már jelentősen légszennyezett területek, újabb tevékenységek megkezdését megtilthatja vagy azokra vonatkozó jogszabályban (4/2011. (I.14) VM rendelet) szereplő határértéket írhat elő az illetékes Felügyelőség. Céljuk, hogy az eleve terhelt területnek a levegőminősége ne romolhasson tovább.
   

A környezetvédelmi hatóság már célzottan tudja a részére bocsátott információk alapján, hogy milyen vizsgálatokat végeztessen el.

Mielőtt ilyen tipusú vizsgálatot végeztetnénk, egyértelműen meg kell határoznunk a méréssel kapcsolatos szándékainkat, hogy a számunkra szükséges információkat megkaphassuk.

Tegyük fel magunknak a következő kérdéseket:

 • Mi is a célunk a méréssel?
 • Milyen időtartamot szeretnénk vizsgálni (óra, nap, hét, hónap)?
 • Milyen komponenseket akarunk vizsgálni?
 • Milyen változásokat szeretnénk vizsgálani?
   

Ha ezekre a kérdésekre választ tudunk magunknak adni, akkor nyugodtan kereshetünk egy ilyen vizsgálatokra szakosodott céget.


Megbízás adásának menete Környezeti levegőszennyettség (immisszió) mérés elvégzésére a SZAKÉRTŐNET rendszerében

 1. Az ajánlatkérő a „Környezeti levegőszennyezettség mérése” címszó alatt található - részletes szakmai tájékoztató után elérhető – online ajánlatkérő űrlap kitöltésével, ajánlatot kérhet a rendszerbe regisztrált, az adott területre akkreditált jogosultsággal rendelkező vizsgáló laboratóriumoktól. Az adatszolgáltatás során megadott adatokat az Adatvédelmi nyilatkozatunk értelmében üzleti titokként kezeljük. (lásd.: http://www.szakertonet.hu/docs?doc_id=8)
   
 2. Minőségbiztosítási szempontból a Környezeti levegőszennyezettség (immisszió) mérését végző laboratóriumoknak a SZAKÉRTŐNET rendszerében - a jogosultságon túlmenően - jelentős szakmai tapasztalatokkal és referenciákkal kell rendelkezniük. Az egyes szakterületekhez meghatározott felvételi kritériumokat a FELVÉTELI KRITÉRIUMOK menüpontban az ajánlatkérő is megtekintheti.
  Emellett rendszerünk egyedisége, hogy a megbízás teljesítése után a megbízók az elvégzett munkájuk és a megbízás alatt tanúsított szakmai hozzáállásuk alapján szövegesen és számszerűen értékelik a szolgáltatókat, amely értékeléseket a későbbi ajánlatadások során az ajánlatkérők megtekinthetik. Így biztosítjuk az ajánlatkérők számára a lehető legfontosabb információt az adott szolgáltatóról, ez pedig az elvégzett munka minősége. A szolgáltatók, szakértők is értékelik a megbízót, így ha a későbbiekben ismét ajánlatot kér a rendszerünkben, az ajánlatadók láthatják ezeket az értékeléseket.

   
 3. Az ajánlatkérés beküldését követően a vizsgáló laboratóriumoknak 3 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy indikatív ajánlataikat megadják. (Indikatív abból a szempontból, hogy az ajánlatát még visszavonhatja, amennyiben a végső szerződésben nem tudnak megállapodni az ajánlatkérővel) Ezen ajánlatadási idő alatt az ajánlatkérő és a vizsgáló laboratóriumok írásban tovább egyeztethetnek az elvégzendő feladatokról, sőt indokolt esetben a vizsgáló laboratóriumok ajánlatadás előtti helyszíni szemlét is kérhetnek az ajánlatkérőtől, amely előzetes helyszíni szemlének időpontját SZAKÉRTŐNET ügyfélszolgálata egyezteti le ajánlatadóval. Az ajánlat a vállalási árból, a vállalt teljesítési és fizetési határidőkből, a megbízási szerződéstervezetből, a vizsgáló laboratóriumokról készült korábbi értékelésekből és rövid szakmai ismertetőből áll.
   
 4. Az ajánlatadási határidő elteltével a SZAKÉRTŐNET egy összefoglaló táblázat formájában kiküldi az ajánlatkérőnek a vizsgáló laboratóriumok indikatív ajánlatait. Az ajánlatkérő 3 naptári napon belül feltételesen választhat a kapott indikatív ajánlatok közül. (Feltételes abból a szempontból, hogy ajánlatkérő is visszaléphet, amennyiben nem tudnak a vizsgáló laboratóriummal megállapodni a megbízási szerződés összes pontjában) Ez az idő természetesen lerövidíthető, amennyiben az ajánlatkérő rövidebb időn belül választ. Miután az ajánlatkérő elfogad egy ajánlatot, a rendszer kiküldi a - most már - megbízónak és megbízottnak egymás adatait.
   
 5. Innentől számítva a feleknek 7 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy a megbízási szerződés összes pontjában megállapodjanak. Ezek az egyeztetések közvetlenül a felek között, a SZAKÉRTŐNET-től függetlenül folynak. Amennyiben a feleknek sikerül a megbízási szerződésben megállapodniuk, megbízó és megbízott a SZAKÉRTŐNET rendszerében megerősíti ajánlatát, illetve ajánlat elfogadását, és a megbízás tárgyát képező munka elkezdődhet. Abban az esetben, ha a megszabott határidőn belül egyik fél sem nyilatkozik a másik elutasításáról, a rendszer automatikusan a közöttük kötendő megbízási szerződés létrejöttét feltételezi.
   
 6. A megbízott az érintett területen helyszíni szemlét tart, aminek alapvető célja a területnek és környezetének légszennyezettség mérést befolyásoló és egyéb adottságainak megismerése.
   
 7. A megbízott a helyszíni szemlén kijelőli a légszennyezettség mérésnek/mintavételezésnek a helyszínét. A szemlét követően kitelepülnek a mérési helyzínre és ott elvégzik a szükséges időtartamú méréseket, mintavételeket.
   
 8. A laboratóriumi eredményeknek a megbízotthoz kerülését követően tudja elkészíteni a kész környezeti légszennyezettség mérési jegyzőkönyvet a megbízott.
   

Az ajánlatkérési/adási folyamat részletesebb ismertetőjét az ÁFF 3. pontjában tekinthetik meg.


Szakmai háttér információk

 1. A helyszíni szemlén a megbízott ellenőrzi a megrendelő által, az ajánlatkérés során megadott információkat a mérési helyszínről, annak elhelyezkedéséről, a mérés kivitelezéséhez szükséges infrastruktúra meglétéről.
   
 2. A megbízottnak csak a helyszíni szemle során van lehetősége pontosan meghatározni milyen mérésekre/mintavételekre van szüksége.
   
 3. Az árajánlatban előzetesen kalkulált, a légszennyezettség mérés kivitelezéséhez szükséges minták száma, a helyszín pontosan előre nem ismert adottságai miatt kis mértékben változhatnak.
   
 4. A minták laboratóriumi bevizsgálásának ideje (jellemzően 2-4 hét) a légszennyezettségi jegyzőkönyv elkészítésének idejét jelentősen befolyásolja.
   
 5. A légszennyezettségi mérés készítés teljes költségéből jelentős részt képviselhetnek a laboratóriumi vizsgálati díjak – amennyiben szükségesek -, amelyeket mindig külön rovatban tüntet fel a szakértő az árajánlatában.
   
 6. A mgbízottnak a mérési eredmények kiértékelését a 6/2011. (I.14) rendeletnek megfelelően kell megtennie.

   

+9 hasznos tanács, amit egy megrendelőnek tudnia kell, mielőtt Környezeti levegőszennyezettség (immisszió) mérés elvégzésére adna megbízást

 1. Lehetőség szerint a megrendelő a helyszíni szemlén - a személyes kapcsolat kialakítása, a még esetlegesen tisztázatlan (anyagi, szakmai) kérdések megbeszélése, valamint a helyszín beazonosítása végett – találkozzon a megbízottal.
   
 2. Amennyiben a megrendelő korábban – a helyszíni szemlét megelőzően - a szakértő rendelkezésére bocsátotta helyszín beazonosításához szükséges információkat, dokumentumokat (térkép, hatósági kötelezés, egyéb a mérés kivitelezése fontos dokumentumok), úgy a helyszíni szemlén a megrendelőnek, vagy képviselőjének nem feltétlenül fontos találkozni a megbízottal. A megbízott a terepi munkát el tudja végezni a megrendelő nélkül is.
   
 3. A megbízott felelőssége, hogy a légszennyezettségi mérések lezárásaként készülő jegyzőkönyv tartalma megfeleljen a 6/2011. (I. 14.) VM rendeletben előírt tartalmi és formai követelményeknek, különös tekintettel a helyszíni mintavétel szabályaira.  
   
 4. A megbízott helyszíni szemle nélkül nem tudja pontosan meghatározni a környezeti légszennyezettség mérésének körülményeit.
   
 5. Amennyiben a környezeti légszennyezettség mérésről készült jegyzőkönyv vonatkozásában az eljárás során a hatóság hiánypótlást, kiegészítést kér, és amennyiben az valóban a jegyzőkönyvvel kapcsolatos, úgy a megbízott köteles az elkészült jegyzőkönyvet felülvizsgálni, a szükséges módosításokat megtenni.
   
 6. A jogszabályban rögzített előírásoknak nem megfelelően elkészített környezeti légszennyezettségi jegyzőkönyv módosításának, hiánypótlásának felelőssége a megbízottat terheli. 
   
 7. A megbízott által átadott környezeti légszennyezettségi jegyzőkönyv egyik példányának tartalmaznia kell, az eredeti laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyveket, amennyiben szükségesek voltak.
   
 8. A jegyzőkönyv minden példánya legyen aláírva a megbízott által.
   
 9. A megbízó mindenképpen előre tisztázza a megbízottal a jegyzőkönyv átadásának körülményeit, illetve a mérési költségek rendezésének lehetőségeit.

   

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt