Ültetvény telepítési talajvédelmi terv

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt

Mikor és miért van szükség Ültetvény telepítési talajvédelmi tervre?

 1. 1500 m2 nagyságú szőlő- és gyümölcs, valamint 500 m2-nél nagyobb bogyós gyümölcs ültetvény telepítése esetén az ültetvény telepítési engedély megszerzéséhez, valamint az esetleges mezőgazdasági támogatások, pályázati lehetőségek igénybevételéhez talajvédelmi tervet szükséges készítetni, arra jogosultsággal rendelkező talajvédelmi szakértővel.
   
 2. Az Ültetvény telepítési talajvédelmi terv készítés alapvető célja, hogy feltárja és megállapítsa a telepítendő terület talajának, a telepítendő gyümölcs (pl. szőlő, dió), vagy egyéb növény vonatkozásában negatív hatással bíró kockázati tényezőit.
   
 3. A telepítési terület talajában található túlságosan magas mésztartalom, sótartalom, szikesedésre utaló nyomok, vagy a talaj túl alacsony humusztartalma megnehezíti az eltelepített növények fejlődését. Ezek a talaj tulajdonságok bizonyos kockázatot jelenthetnek a telepítés során, amely kockázati tényezőket - amennyiben léteznek - a szakértő a tervben meg kell hogy említsen. Extrém esetben a kedvezőtlen talajtulajdonságok alapján a szakértő a területet nem javasolja a telepítésre, ez esetben a hatóságoktól nem kap telepítési engedélyt a megbízó.
   
 4. A talajvédelmi terv minden esetben tartalmaz egy alap tápanyag-feltöltési részt is, amelyben a szakértő a telepítés előtt - a talaj tápanyagtartalma, valamint a telepítendő növény igénye alapján - megfelelő műtrágya mennyiségeket javasol kijuttatni.
   
 5. Az engedély nélküli ültetvénytelepítés esetén a tulajdonos/beruházó nem tudja igénybe venni az esetleges mezőgazdasági támogatásokat, ezen túl az egyes hatóságok (pl. az engedélyező hatóság, földhivatal) az engedély nélküli telepítési tevékenységet pénzbírság megfizetésével is szankcionálhatja, valamint utólagosan fennmaradási (telepítési) engedély beszerzésére kötelezheti a telepítőt, szélsőséges esetben helyreállíttathatja a telepítési terület eredeti állapotát is. Mivel ez az esetleges bírságon túli jelentős többlet ügyintézést jelenthet, ezért kérjük, nézzen utána a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, vagy kérje ki szakember segítségét.

   

Az ültetvény telepítési engedély megszerzéséhez szükséges Ültetvény telepítési talajvédelmi terv elkészítésének menete a SZAKÉRTŐNET rendszerében

 1. Az ajánlatkérő a "Ültetvény telepítési talajvédelmi terv" címszó alatt található - részletes szakmai tájékoztató után elérhető - online ajánlatkérő űrlap kitöltésével kérhet ajánlatot a rendszerbe regisztrált, ezen tevékenység végzésére jogosultsággal rendelkező szakértőktől. Az adatszolgáltatás során megadott adatokat az Adatvédelmi nyilatkozatunk értelmében üzleti titokként kezeljük. (lásd.: http://www.szakertonet.hu/docs?doc_id=8)
   
 2. Minőségbiztosítási szempontból az Ültetvény telepítési talajvédelmi tervet készítő szakértők a SZAKÉRTŐNET rendszerében - a jogosultságon túlmenően - jelentős szakmai tapasztalatokkal és referenciákkal kell rendelkezniük. Az egyes szakterületekhez meghatározott felvételi kritériumokat a FELVÉTELI KRITÉRIUMOK menüpontban az ajánlatkérő is megtekintheti.
  Emellett rendszerünk egyedisége, hogy a megbízás teljesítése után a megbízók az elvégzett munkájuk és a megbízás alatt tanúsított szakmai hozzáállásuk alapján szövegesen és számszerűen értékelik a szolgáltatókat, amely értékeléseket a későbbi ajánlatadások során az ajánlatkérők megtekinthetik. Így biztosítjuk az ajánlatkérők számára a lehető legfontosabb információt az adott szolgáltatóról, ez pedig az elvégzett munka minősége. A szolgáltatók, szakértők is értékelik a megbízót, így ha a későbbiekben ismét ajánlatot kér a rendszerünkben, az ajánlatadók láthatják ezeket az értékeléseket.

   
 3. Az ajánlatkérés beküldését követően a szakértőknek 3 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy indikatív ajánlataikat megadják. (Indikatív abból a szempontból, hogy az ajánlatát még visszavonhatja a szakértő, amennyiben a végső szerződésben nem tudnak megállapodni az ajánlatkérővel) Ezen ajánlatadási idő alatt az ajánlatkérő és a szakértők írásban tovább egyeztethetnek az elvégzendő feladatokról, sőt indokolt esetben a szakértők ajánlatadás előtti helyszíni szemlét is kérhetnek az ajánlatkérőtől, amely előzetes helyszíni szemlének időpontját SZAKÉRTŐNET ügyfélszolgálata egyezteti le ajánlatadóval. Az ajánlat a vállalási árból, a vállalt teljesítési és fizetési határidőkből, a megbízási szerződéstervezetből, a szakértőkről készült korábbi értékelésekből és rövid szakmai ismertetőből áll.
   
 4. Az ajánlatadási határidő elteltével a SZAKÉRTŐNET egy összefoglaló táblázat formájában kiküldi az ajánlatkérőnek a szakértők indikatív ajánlatait. Az ajánlatkérő 3 naptári napon belül feltételesen választhat a kapott indikatív ajánlatok közül. (Feltételes abból a szempontból, hogy ajánlatkérő is visszaléphet, amennyiben nem tudnak a szakértővel megállapodni a megbízási szerződés összes pontjában) Ez az idő természetesen lerövidíthető, amennyiben az ajánlatkérő rövidebb időn belül választ. Miután az ajánlatkérő elfogad egy ajánlatot, a rendszer kiküldi a - most már - megbízónak és megbízottnak egymás adatait.
   
 5. Innentől számítva a feleknek 7 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy a megbízási szerződés összes pontjában megállapodjanak. Ezek az egyeztetések közvetlenül a felek között, a SZAKÉRTŐNET-től függetlenül folynak. Amennyiben a feleknek sikerül a megbízási szerződésben megállapodniuk, megbízó és megbízott a SZAKÉRTŐNET rendszerében megerősíti ajánlatát, illetve ajánlat elfogadását, és a szakértői munka elkezdődhet. Abban az esetben, ha a megszabott határidőn belül egyik fél sem nyilatkozik a másik elutasításáról, a rendszer automatikusan a közöttük kötendő megbízási szerződés létrejöttét feltételezi.
   
 6. A megbízó által kiválasztott szakértő az érintett területen helyszíni szemlét tart, aminek alapvető célja a területnek és környezetének talajtani, földrajzi, vízrajzi…stb. adottságainak megismerése. A szakértő a helyszíni szemlén minden esetben talajmintát szed a területről.
   
 7. A helyszíni szemlén megvett minták egy vizsgáló laboratóriumba kerülnek.
   
 8. A laboratóriumi eredmények ismeretében a szakértő elkészíti a kész talajvédelmi tervet.
   

Az ajánlatkérési/adási folyamat részletesebb ismertetőjét az ÁFF 3. pontjában tekinthetik meg.


Szakmai háttér információk

 1. A helyszíni szemlén a szakértő ellenőrzi a megrendelő által, az ajánlatkérés során megadott információkat: pl. a telepítéssel érintett terület nagyságát.
   
 2. A talaj alkalmassági vizsgálatokhoz a talajmintavétel – ha a terepi adottságok miatt sűrűbb mintatér kialakítás nem szükséges - jellemzően 5 ha-os egységenként ásott talajszelvényből történik.  
   
 3. A szakértő minden esetben az alaptrágyázási javaslat kialakítása érdekében maximum 5 ha-os egységenként - gyümölcs-szőlő telepítése esetén a 0-30 és a 30-60 cm-es, bogyós gyümölcs telepítése esetén a 0-20 és a 20-40 cm-es rétegből - mintákat szed.
   
 4. A szakértő szakmailag indokolt esetben báziscsere, kicserélődési savanyúság, leiszapolható rész, valamint szőlő telepítése esetén immunitás vizsgálatra történő talajmintavételt is végez.  
   
 5. Az árajánlatban előzetesen kalkulált, a talajvédelmi terv készítéséhez szükséges talajminták száma, a helyszín pontosan előre nem ismert talajtani adottságai miatt helyenként, kis mértékben változhatnak. (az árajánlathoz képest nőtt a terület, több talajrétegből szükséges mintát szedni, plusz vizsgálatokra is szükség volt) (lásd az előző pont).
   
 6. A talajmintáknak a megfelelő tárolásáért, laboratóriumba szállításáért a szakértő a felelős.
   
 7. A talajminták laboratóriumi bevizsgálásának ideje (jellemzően 2-3 hét) a talajvédelmi terv elkészítésének idejét jelentősen befolyásolja.

   

+11 hasznos tanács, amit egy megrendelőnek tudnia kell, mielőtt Ültetvény telepítési talajvédelmi tervet készíttet

 1. Lehetőség szerint a megrendelő a helyszíni szemlén - a személyes kapcsolat kialakítása, a még esetlegesen tisztázatlan (anyagi, szakmai) kérdések megbeszélése, valamint a helyszín beazonosítása végett – találkozzon a szakértővel.
   
 2. Amennyiben a megrendelő korábban – a helyszíni szemlét megelőzően - a szakértő rendelkezésére bocsátotta helyszín beazonosításához szükséges információkat, dokumentumokat (térkép, tulajdoni lap, egyéb a terv készítés szempontjából fontos dokumentumok), úgy a helyszíni szemlén a megrendelőnek, vagy képviselőjének nem feltétlenül fontos találkozni a szakértővel. A szakértő a terepi munkát el tudja végezni a megrendelő nélkül is.
   
 3. A talajvédelmi szakértő felelőssége, hogy a talajvédelmi terv megfeleljen a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendeletben előírt tartalmi és formai követelményeknek, különös tekintettel a helyszíni mintavétel szabályaira.
   
 4. A szakértőnek jogosultsággal kell rendelkeznie az adott talajvédelmi terv típus készítésére, ezt a feltételt a megbízónak garantálja a SZAKÉRTŐNET rendszer.
   
 5. A szakértő helyszíni szemle nélkül nem készítheti el a talajvédelmi tervet.
   
 6. Amennyiben a talajvédelmi terv vonatkozásában az eljárás során a hatóság hiánypótlást, kiegészítést kér, és amennyiben az valóban a talajvédelmi tervvel kapcsolatos, úgy a szakértő köteles az elkészült tervet felülvizsgálni, a szükséges módosításokat megtenni.
   
 7. A jogszabályban rögzítettnél kevesebb talajmintaszámmal elkészített talajvédelmi terv hiánypótlásának felelőssége – amennyiben a munka során a terület nagysága nem változott - a szakértőt terheli. 
   
 8. A szakértő által átadott talajvédelmi terv legalább egyik példányának tartalmaznia kell, az eredeti laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyveket.
   
 9.  A talajvédelmi terv minden példánya legyen aláírva a szakértő által.
   
 10. A megrendelő az elkészült talajvédelmi tervet maximum 5 évig tudja felhasználni az engedélyezési eljárás során.
   
 11. A megbízó mindenképpen előre tisztázza a szakértővel a terv átadásának körülményeit, illetve a tervkészítési költségek rendezésének lehetőségeit.

   

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt