Munkavédelmi oktatás

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt

Mikor és miért van szükség Munkavédelmi oktatásra?

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 55. § a következők szerint rendelkezik:

A munkáltatónak Munkavédelmi oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló

 • munkába álláskor,
   
 • munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
   
 • munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
   
 • új technológia bevezetésekor,
   

elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. A Munkavédelmi oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként - a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve - meg kell ismételni. A Munkavédelmi oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.
 

 1. A Munkavédelmi oktatást nagyon fontos, hogy a munkába álló dolgozó megkapja és arról jegyzőkönyv vagy egyéb írásos dokumentum készüljön, amit a dolgozó is aláír. Amennyiben nem történik meg az oktatás, a munkáltató komoly bírságra számíthat egy munkavédelmi ellenőrzés alkalmával.
   
 2. Az oktatások megtartása nem munkavédelmi szaktevékenység, bárki elvégezheti, de az nagyon fontos, hogy miről szól az oktatás. Amennyiben nem hangzanak el a legfontosabb információk az oktatás során, az esetleg balesetekhez is vezethet. A jól összeállított munkavédelmi oktatási tematika rendkívül fontos, ezt szakszerűen viszont már csak munkavédelmi szakember tudja összeállítani.
   
 3. A bekövetkezett baleset után az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a legtöbb esetben számonkéri munkáltatót arról, hogy a kellő gondossággal járt-e el a dolgozó oktatását illetően. Ilyenkor betekintenek az oktatási naplókba, oktatási tematikákba is. A rosszul összeállított tematika a munkáltató felelősségét is felvetheti, ilyenkor a baleset teljes költségét az OEP-nek meg kell téríteni. (orvosi költségek, táppénz, kamatok)

   

Megbízás adásának menete Munkavédelmi oktatás megtartására a SZAKÉRTŐNET rendszerében

 1. Az ajánlatkérő a "Munkavédelmi oktatás" címszó alatt található - részletes szakmai tájékoztató után elérhető - online ajánlatkérő űrlap kitöltésével kérhet ajánlatot a rendszerbe regisztrált, ezen tevékenység végzésére jogosultsággal rendelkező összes szakértőtől. Az adatszolgáltatás során megadott adatokat az Adatvédelmi nyilatkozatunk értelmében üzleti titokként kezeljük. (lásd.: http://www.szakertonet.hu/docs?doc_id=8)
   
 2. Minőségbiztosítási szempontból a Munkavédelmi oktatást végző, és tematikát elkészítő szakértőknek a SZAKÉRTŐNET-en belül - a jogosultságon túlmenően - jelentős szakmai tapasztalatokkal és referenciákkal kell rendelkezniük. Az egyes szakterületekhez meghatározott felvételi kritériumokat a FELVÉTELI KRITÉRIUMOK menüpontban az ajánlatkérő is megtekintheti.
  Emellett rendszerünk egyedisége, hogy a megbízás teljesítése után a megbízók az elvégzett munkájuk és a megbízás alatt tanúsított szakmai hozzáállásuk alapján szövegesen és számszerűen értékelik a szolgáltatókat, amely értékeléseket a későbbi ajánlatadások során az ajánlatkérők megtekinthetik. Így biztosítjuk az ajánlatkérők számára a lehető legfontosabb információt az adott szolgáltatóról, ez pedig az elvégzett munka minősége. A szolgáltatók, szakértők is értékelik a megbízót, így ha a későbbiekben ismét ajánlatot kér a rendszerünkben, az ajánlatadók láthatják ezeket az értékeléseket.

   
 3. Az ajánlatkérés beküldését követően a szakértőknek 3 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy indikatív ajánlataikat megadják. (Indikatív abból a szempontból, hogy az ajánlatát még visszavonhatja a szakértő, amennyiben a végső szerződésben nem tudnak megállapodni az ajánlatkérővel) Ezen ajánlatadási idő alatt az ajánlatkérő és a szakértők írásban tovább egyeztethetnek az elvégzendő feladatokról. Az ajánlat a vállalási árból, a vállalt teljesítési és fizetési határidőkből, a megbízási szerződéstervezetből, a szakértőkről készült korábbi értékelésekből és rövid szakmai ismertetőből áll.
   
 4. Az ajánlatadási határidő elteltével a SZAKÉRTŐNET egy összefoglaló táblázat formájában kiküldi az ajánlatkérőnek a szakértők indikatív ajánlatait. Az ajánlatkérő 3 naptári napon belül feltételesen választhat a kapott indikatív ajánlatok közül. (Feltételes abból a szempontból, hogy ajánlatkérő is visszaléphet, amennyiben nem tudnak a szakértővel megállapodni a megbízási szerződés összes pontjában) Ez az idő természetesen lerövidíthető, amennyiben az ajánlatkérő rövidebb időn belül választ. Miután az ajánlatkérő elfogad egy ajánlatot, a rendszer kiküldi a - most már - megbízónak és megbízottnak egymás adatait.
   
 5. Innentől számítva a feleknek 7 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy a megbízási szerződés összes pontjában megállapodjanak. Ezek az egyeztetések közvetlenül a felek között, a SZAKÉRTŐNET-től függetlenül folynak. Amennyiben a feleknek sikerül a megbízási szerződésben megállapodniuk, megbízó és megbízott a SZAKÉRTŐNET rendszerében megerősíti ajánlatát, illetve ajánlat elfogadását, és a szakértői munka elkezdődhet. Abban az esetben, ha a megszabott határidőn belül egyik fél sem nyilatkozik a másik elutasításáról, a rendszer automatikusan a közöttük kötendő megbízási szerződés létrejöttét feltételezi.
   
 6. A megbízott a megbízás helyszínén a szerződésben rögzítetteknek megfelelően elvégzi a Munkavédelmi oktatást.
   

Az ajánlatkérési/adási folyamat részletesebb ismertetőjét az ÁFF 3. pontjában tekintheti meg.


Szakmai háttér információk

 1. A munkavédelmi oktatást nem kell feltétlenül megelőznie helyszíni szemlének, de a pontos és szakszerű tematika elkészítéséhez a lehető legtöbb információt kell átadni a munkavédelmi szakembernek.
   
 2. A tematika minden részletre kiterjedő elkészítése nagyon fontos, mert azt a későbbiekben is fel kell használni!
   
 3. Az átadott/átküldött dokumentumok lehetőség szerint számítógéppel szerkeszthető formában kerüljenek átadásra, vagy szkennelt (jó minőségben) állapotban.
   
 4. A következő anyagok segíthetnek a megfelelő tematika összeállításában:
  - Munkavédelmi szabályzat
  - Kockázatértékelés
  - Gépkönyvek
  - Veszélyes anyag lista
  - Technológiai utasítások
  - Korábbi balesetek

   
 5. Az oktatás lebonyolítása előtt tisztázni kell mindenképpen, hogy milyen módon történik az oktatás (szóban, vetítéssel, a végén tesztlap kitöltésével) és természetesen hogy hol.
   
 6. Az oktatás adminisztrálása szintén nagyon fontos dolog, azzal bizonyíthatja a munkáltató a hatóságoknak, hogy a kötelességeinek eleget tett.

   

+10 hasznos tanács, amit egy megrendelőnek tudnia kell, mielőtt Munkavédelmi oktatásra kíván megbízást adni

 1. Minden dolgozó aki a munkahelyen munkát végez munkavédelmi oktatásban kell hogy részesüljön a munkába állásakor.
   
 2. Munkavédelmi oktatást kell tartani akkor is a dolgozónak, vagy dolgozóknak ha a munkaköre megváltozik, a korábban alkalmazott technológia megváltozik, új gépet alkalmaznak a munkahelyen, a munkahelyen megváltoznak a kockázatok.
   
 3. Az oktatást mindig rendes munkaidőben kell megtartani.
   
 4. Amennyiben a munkahelyen más munkáltatók dolgozói is előfordulhatnak, akkor a munka hatókörében tartózkodókat érő kockázatok vizsgálata alapján, szükség esetén más munkáltatókat is oktatni tájékoztatni kell, vagy oktatási tematikát kell biztosítani a számukra. (pl: építőipari munkahelyen gyakran a fővállalkozó oktatja az alvállalkozóit is)
   
 5. A munkavédelmi szakember megbízása oktatás elvégzésére, nem kötelező, viszont segíthet a jogszabályoknak megfelelő, szakszerű oktatási tematika összeállításában.
   
 6. Munkavédelmi oktatás megbízása előtt érdemes egyeztetni az előadóval az oktatás tematikáját..
   
 7. Egyes szakemberek csak általánosságokról beszélnek egy oktatáson, mint pl: munkavállalók jogai, kötelességei, baleset fogalma, stb. Természetesen ezeket is tudni kell, de a munkahelyen előforduló veszélyforrásokról, a helyi szabályokról, veszélyes anyagokról, korábban a munkahelyen bekövetkezett balesetekről is szót kell ejteni, mert ezek a használható információk a munkavállalók részére.
   
 8. Az oktatás tematikájának mindig részletesnek kell lennie, ahol csak naplóbejegyzés vagy rövid kézzel írt tematika születik az oktatások után, ott később nehéz bizonyítani, hogy a megfelelő mennyiségű információt átadta a munkáltató a dolgozónak.
   
 9. Egyes munkakörökben évente kötelező megismételni a munkavédelmi oktatást: pl: emelőgépek kezelői; teherkötözők.
   
 10. A korábban alkalmazott kisgépkezelői vizsgák a jogszabály (6/1980 ÉVM-KpM rendelet) hatályon kívül helyezése miatt már nem kötelezők. Az OMMF tájékoztatása alapján viszont, a korábban kisgépen dolgozókat munkavédelmi szakember által összeállított tematika alapján ki kell oktatni a gépek helyes használatára.

   

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt