Hangszigetelés vizsgálatok

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt

Mikor és miért van illetve lehet szükség hangszigetelés vizsgálatokra?

 1. Az épületen belüli hangszigetelési követelményeket az MSZ 15601-1, a homlokzati hangszigetelési követelményeket az MSZ 15601-2 szabvány adja meg. Ezek kötelezően betartandó értékek. A hangszigetelés tényleges értékét egyrészt helyszíni, másrészt laboratóriumi műszeres vizsgálatokkal lehet ellenőrizni; ezek eredményei egyértelműen megválaszolható az adott szituációkra vonatkozó követelményértékek teljesülésének kérdése.
   
 2. A vonatkozó szabványban belső hangszigetelési követelmények lettek meghatározva lakóépületek, irodaépületek, egészségügyi intézmények és szállodák vonatkozásában.
   
 3. Hangszigetelés vizsgálatokra lehet szükség, ha az eljáró környezetvédelmi hatóság azt előírja. Erre sor kerülhet például egy társasház használatba vételi eljárása során, vagy egy szórakozóhely megnyitásának engedélyezése miatt.
   
 4. Hangszigetelés vizsgálatokra lehet szükség, ha a megbízó nincs meggyőződve a kivitelezett épületszerkezetek megfelelő akusztikai minőségéről. Használatba vétel, vásárlás előtt célszerű lehet ellenőrizni a tényleges hangszigetelés mértékét.
   
 5. Hangszigetelés vizsgálatokra lehet szükség, ha valamely szomszédos helyiségben funkcióváltás történik, és ott a továbbiakban zajosabb tevékenységet folytatnak. Ebben az esetben – figyelembe véve a meglévő szerkezetek hangszigetelő képességét – a hangszigetelés fokozásával lehet biztosítani a zajhatárértékek teljesülését.

   

A hangszigetelés vizsgálatok elkészítésének menete a SZAKÉRTŐNET rendszerében

 1. Az ajánlatkérő a „Hangszigetelés vizsgálatok” címszó alatt található - részletes szakmai tájékoztató után elérhető – online ajánlatkérő űrlap kitöltésével, egy egyszerű regisztrációt követően ajánlatot kérhet a rendszerbe regisztrált, az adott területre akkreditált jogosultsággal rendelkező szakértőktől. Az adatszolgáltatás során megadott adatokat az Adatvédelmi nyilatkozatunk értelmében üzleti titokként kezeljük. (lásd.: http://www.szakertonet.hu/docs?doc_id=8)
   
 2. Minőségbiztosítási szempontból a Hangszigetelés vizsgálatokat végző szakértőknek a SZAKÉRTŐNET rendszerében - jogosultságon túlmenően - jelentős szakmai tapasztalatokkal és referenciákkal kell rendelkezniük. Az egyes szakterületekhez meghatározott felvételi kritériumokat a FELVÉTELI KRITÉRIUMOK menüpontban az ajánlatkérő is megtekintheti.
  Emellett rendszerünk egyedisége, hogy a megbízás teljesítése után a megbízók az elvégzett munkájuk és a megbízás alatt tanúsított szakmai hozzáállásuk alapján szövegesen és számszerűen értékelik a szolgáltatókat, amely értékeléseket a későbbi ajánlatadások során az ajánlatkérők megtekinthetik. Így szeretnénk biztosítani az ajánlatkérők számára a lehető legfontosabb információt az adott szolgáltatóról, ez pedig az elvégzett munka minősége. A szolgáltatók, szakértők is értékelik a megbízót, így ha a későbbiekben ismét ajánlatot kér a rendszerünkben, az ajánlatadók láthatják ezeket az értékeléseket.

   
 3. Az ajánlatkérés beküldését követően a vizsgáló laboratóriumoknak 3 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy indikatív ajánlataikat megadják. (Indikatív abból a szempontból, hogy az ajánlatát még visszavonhatja, amennyiben a végső szerződésben nem tudnak megállapodni az ajánlatkérővel) Ezen ajánlatadási idő alatt az ajánlatkérő és a vizsgáló laboratóriumok írásban tovább egyeztethetnek az elvégzendő feladatokról, sőt indokolt esetben a vizsgáló laboratóriumok ajánlatadás előtti helyszíni szemlét is kérhetnek az ajánlatkérőtől, amely előzetes helyszíni szemlének időpontját SZAKÉRTŐNET ügyfélszolgálata egyezteti le ajánlatadóval. Az ajánlat a vállalási árból, a vállalt teljesítési és fizetési határidőkből, a megbízási szerződéstervezetből, a vizsgáló laboratóriumokról készült korábbi értékelésekből és rövid szakmai ismertetőből áll.
   
 4. Az ajánlatadási határidő elteltével a SZAKÉRTŐNET egy összefoglaló táblázat formájában kiküldi az ajánlatkérőnek a vizsgáló laboratóriumok indikatív ajánlatait. Az ajánlatkérő 3 naptári napon belül feltételesen választhat a kapott indikatív ajánlatok közül. (Feltételes abból a szempontból, hogy ajánlatkérő is visszaléphet, amennyiben nem tudnak a vizsgáló laboratóriummal megállapodni a megbízási szerződés összes pontjában) Ez az idő természetesen lerövidíthető, amennyiben az ajánlatkérő rövidebb időn belül választ. Miután az ajánlatkérő elfogad egy ajánlatot, a rendszer kiküldi a - most már - megbízónak és megbízottnak egymás adatait.
   
 5. Innentől számítva a feleknek 7 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy a megbízási szerződés összes pontjában megállapodjanak. Ezek az egyeztetések közvetlenül a felek között, a SZAKÉRTŐNET-től függetlenül folynak. Amennyiben a feleknek sikerül a megbízási szerződésben megállapodniuk, megbízó és megbízott a SZAKÉRTŐNET rendszerében megerősíti ajánlatát, illetve ajánlat elfogadását, és a megbízás tárgyát képező munka elkezdődhet. Abban az esetben, ha a megszabott határidőn belül egyik fél sem nyilatkozik a másik elutasításáról, a rendszer automatikusan a közöttük kötendő megbízási szerződés létrejöttét feltételezi.
   
 6. A megbízó által kiválasztott szakértő előzetes egyeztetés után helyszíni szemle keretében az érintett szituációkban elvégzi a hangszigetelés vizsgálatokat
   
 7. A vizsgálati eredmények és az értékelés a megrendelő által kért példányszámban postázásra kerülnek a szerződésben meghatározott határidőig. (Külön kérésre fax-on, e-mailen is.)


Az ajánlatkérési/adási folyamat részletesebb ismertetőjét az ÁFF 3. pontjában tekinthetik meg. 


Szakmai háttér információk

 1. A helyszíni vizsgálatok megkezdése előtt a szakértő ellenőrzi a megrendelő által, az ajánlatkérés során megadott információkat az érintett szituációkkal kapcsolatosan.
   
 2. A helyszíni követelmények léghangszigetelés esetén a léghanggátlás minimális értékét írják elő. Amennyiben a helyszínen mért eredmény kisebb a követelménynél, akkor a szituáció nem megfelelő.
   
 3. A helyszíni követelmények lépéshangszigetelés esetén a lépéshangnyomás-szint maximális értékét írják elő. Amennyiben a helyszínen mért eredmény nagyobb a követelménynél, akkor a szituáció nem megfelelő.
   
 4. A követelmények logikája az, hogy teljesülésük esetén a rendeltetésszerű helyiséghasználat feltételei biztosítva vannak.
   
 5. A szabványban megadott értékek alapvetően hasonló funkciók közötti hangszigetelésre vonatkoznak. Többfunkciójú épületek helyiségei közötti hangszigetelési követelmények számszerű meghatározásához a tényleges használatot tükröző hangszigetelési igényt a szomszédos helyiségek rendeltetése alapján, a hangszigetelési követelményt növelő tényezők figyelembevételével kell meghatározni. Egyszerűen fogalmazva: más a hangszigetelési követelmény lakás-lakás között, és más söröző-lakás között.+10 hasznos tanács, amit egy megrendelőnek tudnia kell, mielőtt hangszigetelés vizsgálatot készíttet

 1. A megrendelő a helyszíni vizsgálatok előtt - a még esetlegesen tisztázatlan kérdések pontosítása végett – beszéljen a szakértővel.
   
 2. Amennyiben a megrendelő korábban – a helyszíni szemlét megelőzően - a szakértő rendelkezésére bocsátotta a helyszíni szituációk beazonosításához szükséges információkat, dokumentumokat (alaprajzok, metszetek, rétegrendek), úgy a helyszíni vizsgálatok menete előzetesen egyeztethető.
   
 3. A hangszigetelést végző és a szakvéleményt elkészítő szakértő felelőssége, hogy a vizsgálatok megfeleljenek a vonatkozó hangszigetelési szabványokban (MSZ EN ISO 10140-2, MSZ EN ISO 10140-3, MSZ EN ISO 140-4, stb.) megadott feltételeknek.
   
 4. A vizsgálatok során egyidejűleg be kell jutni a zajos és a védendő helyiségekbe is, azaz bejárhatóságot biztosítani kell a vizsgálatok során az kérdéses épületszerkezet által határolt helyiségekbe.
   
 5. A belső szerkezetek léghangszigetelés vizsgálata során mind a két érintett helyiség lehatárolt kell legyen, így a nyílászáróknak beépítve kell lenniük, vagy legalább ideiglenes lezárásokat kell biztosítani.
   
 6. A födémszerkezetek lépéshangszigetelés vizsgálata során mind a vevőoldali érintett helyiség lehatárolt kell legyen, így a nyílászáróknak beépítve kell lenniük, vagy ideiglenes lezárásokat kell biztosítani.
   
 7. A hangszigetelés meghatározása roncsolásmentes vizsgálatokkal történik, épületszerkezeti károsodással nem kell számolni.
   
 8. A vizsgálatok érzékelhető környezeti zajterhelést jelenthetnek az épület többi helyiségében, ezt a vizsgálati időpontok meghatározásánál, egyeztetésénél figyelembe kell.
   
 9. A vizsgálatok során egyéb zajos tevékenységet az épületben nem szabad végezni. Kivitelezés alatt álló épület esetén az építőipari munkálatokat le kell állítani.
   
 10. A megbízó mindenképpen előre tisztázza a szakértővel a szakvélemény átadásának körülményeit, illetve a költségek rendezésének lehetőségeit.

   

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt