Szennyvíz és szennyvíziszap vizsgálata

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt

Miért van szükség Szennyvíz, illetve szennyvíziszap akkreditált laboratóriumi vizsgálatára?

 1. A kommunális szennyvíz vizsgálat nélkül fertőző hulladéknak minősül. A tisztítás, fertőtlenítés szennyvíztisztító telepeken történik. Szükség lehet telepre beérkező szennyvíz minőségének ellenőrzése, valamint a tisztítás hatékonyságának ellenőrzésére céljából laboratóriumi vizsgálatokra.
   
 2. Az ipari szennyvizek kezelése, tisztítása a befogadó védelme érdekében történik, ez leghatékonyabban a szennyvíz keletkezésének helyszínén valósulhat meg. A kezelés hatékonyságát vizsgálatokkal tudjuk nyomon követni.
   
 3. A szennyvíziszap a szennyvíz tisztítás során keletkező melléktermék, egy fertőző, környezetszennyező veszélyes anyag. A hasznosítása, elhelyezése szempontjából fontos az előzetes akkreditált vizsgálatot elvégezni.
   
 4. A kommunális eredetű szennyvíziszap hasznosítása történhet mezőgazdasági területre való kijuttatással. Az ipari eredetű szennyvíziszap kezelése megvalósulhat deponálással történő elhelyezéssel, illetve ártalmatlanítással, égetéssel.
   
 5. A vizsgálatok gyakoriságát, szükségességét a Környezetvédelmi Felügyelőségek írják elő és ellenőrzik annak elvégzését is.
   
 6. A mind a mintavételnek, mind a laboratóriumi feldolgozásnak akkreditált körülmények között kell történnie. A vizsgálatok eredményeinek értékelését a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell elvégezni.

   

Megbízás adásának menete Szennyvíz, szennyvíziszap vizsgálatának elvégzésére a SZAKÉRTŐNET rendszerében

 1. Az ajánlatkérő a „Szennvíz és szennyvíziszap vizsgálata” címszó alatt található - részletes szakmai tájékoztató után elérhető – online ajánlatkérő űrlap kitöltésével, ajánlatot kérhet a rendszerbe regisztrált, az adott területre akkreditált jogosultsággal rendelkező laboratóriumoktól. Az adatszolgáltatás során megadott adatokat az Adatvédelmi nyilatkozatunk értelmében üzleti titokként kezeljük. (lásd.: http://www.szakertonet.hu/docs?doc_id=8)
   
 2. Minőségbiztosítási szempontból a Szennyvíz, illetve szennyvziszap vizsglatát végző laboratóriumoknak a SZAKÉRTŐNET rendszerében - a jogosultságon túlmenően - jelentős szakmai tapasztalatokkal és referenciákkal kell rendelkezniük. Az egyes szakterületekhez meghatározott felvételi kritériumokat a FELVÉTELI KRITÉRIUMOK menüpontban az ajánlatkérő is megtekintheti.
  Emellett rendszerünk egyedisége, hogy a megbízás teljesítése után a megbízók az elvégzett munkájuk és a megbízás alatt tanúsított szakmai hozzáállásuk alapján szövegesen és számszerűen értékelik a szolgáltatókat, amely értékeléseket a későbbi ajánlatadások során az ajánlatkérők megtekinthetik. Így biztosítjuk az ajánlatkérők számára a lehető legfontosabb információt az adott szolgáltatóról, ez pedig az elvégzett munka minősége. A szolgáltatók, szakértők is értékelik a megbízót, így ha a későbbiekben ismét ajánlatot kér a rendszerünkben, az ajánlatadók láthatják ezeket az értékeléseket.

   
 3. Az ajánlatkérés beküldését követően a laboratóriumoknak 3 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy indikatív ajánlataikat megadják. (Indikatív abból a szempontból, hogy az ajánlatát még visszavonhatja, amennyiben a végső szerződésben nem tudnak megállapodni az ajánlatkérővel) Ezen ajánlatadási idő alatt az ajánlatkérő és a laboratóriumok írásban tovább egyeztethetnek az elvégzendő feladatokról. Az ajánlat a vállalási árból, a vállalt teljesítési és fizetési határidőkből, a megbízási szerződéstervezetből, a laboratóriumokról készült korábbi értékelésekből és rövid szakmai ismertetőből áll.
   
 4. Az ajánlatadási határidő elteltével a SZAKÉRTŐNET egy összefoglaló táblázat formájában kiküldi az ajánlatkérőnek a laboratóriumok indikatív ajánlatait. Az ajánlatkérő 3 naptári napon belül feltételesen választhat a kapott indikatív ajánlatok közül. (Feltételes abból a szempontból, hogy ajánlatkérő is visszaléphet, amennyiben nem tudnak a laboratóriummal megállapodni a megbízási szerződés összes pontjában) Ez az idő természetesen lerövidíthető, amennyiben az ajánlatkérő rövidebb időn belül választ. Miután az ajánlatkérő elfogad egy ajánlatot, a rendszer kiküldi a - most már - megbízónak és megbízottnak egymás adatait..
   
 5. Innentől számítva a feleknek 7 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy a megbízási szerződés összes pontjában megállapodjanak. Ezek az egyeztetések közvetlenül a felek között, a SZAKÉRTŐNET-től függetlenül folynak. Amennyiben a feleknek sikerül a megbízási szerződésben megállapodniuk, megbízó és megbízott a SZAKÉRTŐNET rendszerében megerősíti ajánlatát, illetve ajánlat elfogadását, és a megbízás tárgyát képező munka elkezdődhet. Abban az esetben, ha a megszabott határidőn belül egyik fél sem nyilatkozik a másik elutasításáról, a rendszer automatikusan a közöttük kötendő megbízási szerződés létrejöttét feltételezi.
   
 6. A megbízott laboratórium megbízotti mintavételezés esetén előzetes egyeztetés alapján helyszíni szemle keretében elvégzi a mintavételt. Megbízói mintavételezés esetén Megbízónak kötelessége gondoskodni a minták laboratóriumba történő eljuttatásról.
   
 7. Ezt követően a vett minták laboratóriumi feldolgozásra kerülnek.
   
 8. A vizsgálati eredmények és az értékelés a megrendelő által kért példányszámban postázásra kerülnek a szerződésben meghatározott határidőig. (Külön kérésre fax-on, e-mailen is.)
   

Az ajánlatkérési/adási folyamat részletesebb ismertetőjét az ÁFF 3. pontjában tekinthetik meg.


Szakmai háttér információk

 1. A szennyvíz, szennyvíziszap vizsgálatát, mintavételét csak erre a területre akkreditált laboratóriumok végezhetik.
   
 2. A SZAKÉRTŐNET rendszer biztosíték arra, hogy az egyes laboratóriumok akkreditációja megfelelő az adott vizsgálat elkészítéséhez.
   
 3. A laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének ideje jellemzően a mintavételtől számított 1-2 hét.
   
 4. Az eredeti vizsgálati eredmény, a mintavételi jegyzőkönyv másolata papíralapon, legalább 1 db példányban postai úton megküldésre kerül a költségviselőnek (megrendelőnek).

   

+6 hasznos tanács, amit egy megrendelőnek tudnia kell, mielőtt Szennyvíz, illetve szennyvíziszap vizsgálatára adna megbízást

 1. A vizsgáló laboratórium akkreditációjának megfelelően a vonatkozó szabványok figyelembevételével végzi el a helyszíni mintavételt, és juttatja el a levett mintákat a vizsgáló laboratóriumba.
   
 2. A laboratóriumi feldolgozás szintén akkreditált körülmények között történik.
   
 3. Előfordulhat, hogy az akkreditált mintavételt és a laboratóriumi feldolgozást két külön szervezet végzi. Fontos hogy a mintavétel és a laboratóriumi vizsgálat is akkreditált körülmények között történjen.
   
 4. A megrendelő a laboratóriumi vizsgálati eredmények mellé megkapja a helyszíni mintavételi jegyzőkönyv másolatát. Így dokumentált a teljes akkreditált vizsgálati folyamat.
   
 5. A laborvizsgálati eredményen és a helyszíni mintavételi jegyzőkönyvön szerepelnie kell a labor érvényes akkreditációs számának.
   
 6. A megrendelő a vizsgálati eredmények megfelelőségéről értékelést kap a vizsgáló laboratóriumtól. A vizsgáló laboratórium a vonatkozó jogszabályok, szabványok figyelembevételével végzi el az értékelést.

   

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt