Építési engedélyezési terv környezetvédelmi tervfejezete

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt

Mikor, kinek és miért van szüksége építési engedélyezési tervdokumentáció környezetvédelmi tervfejezetének készítésére?

Az egyes építéshatósági engedélyezések (pl. építési, használatbavételi, rendeltetés-változtatási, fennmaradási engedélyek) során, valamint működési engedélyek kérelmezésekor a benyújtandó dokumentációnak számos tervfejezetet kell tartalmaznia, így például környezetvédelmi tervfejezet csatolása is szükséges.

Az építési engedélyezési eljárások bizonyos eseteiben (37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet) a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint szakhatóság működik közre és az építési engedélyezési dokumentációval egyidejűleg benyújtott környezetvédelmi tervfejezet alapján adja ki szakhatósági állásfoglalását. E tervfejezet főként az építési engedélyezési eljáráshoz kapcsolódik.


Építési engedélyezési tervdokumentáció környezetvédelmi tervfejezetének elkészítése a SZAKÉRTŐNET rendszerében

 1. Az ajánlatkérő a "Építési engedélyezési terv környezetvédelmi tervfejezete" címszó alatt található - részletes szakmai tájékoztató után elérhető - online ajánlatkérő űrlap kitöltésével kérhet ajánlatot a rendszerbe regisztrált, ezen tevékenység végzésére jogosultsággal rendelkező szakértőktől. Az adatszolgáltatás során megadott adatokat az Adatvédelmi nyilatkozatunk értelmében üzleti titokként kezeljük. (lásd.: http://www.szakertonet.hu/docs?doc_id=8)
   
 2. Minőségbiztosítási szempontból az Építési tervdokumentáció környezetvédelmi tervfejezetét készítő szakértőknek a SZAKÉRTŐNET rendszerében - a jogosultságon túlmenően - jelentős szakmai tapasztalatokkal és referenciákkal kell rendelkezniük. Az egyes szakterületekhez meghatározott felvételi kritériumokat a FELVÉTELI KRITÉRIUMOK menüpontban az ajánlatkérő is megtekintheti.
  Emellett rendszerünk egyedisége, hogy a megbízás teljesítése után a megbízók az elvégzett munkájuk és a megbízás alatt tanúsított szakmai hozzáállásuk alapján szövegesen és számszerűen értékelik a szolgáltatókat, amely értékeléseket a későbbi ajánlatadások során az ajánlatkérők megtekinthetik. Így biztosítjuk az Ajánlatkérők számára a lehető legfontosabb információt az adott szolgáltatóról, ez pedig az elvégzett munka minősége. A szolgáltatók, szakértők is értékelik a megbízót, így ha a későbbiekben ismét ajánlatot kér a rendszerünkben, az ajánlatadók láthatják ezeket az értékeléseket.

   
 3. Az ajánlatkérés beküldését követően a szakértőknek 3 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy indikatív ajánlataikat megadják. (Indikatív abból a szempontból, hogy az ajánlatát még visszavonhatja a szakértő, amennyiben a végső szerződésben nem tudnak megállapodni az ajánlatkérővel) Ezen ajánlatadási idő alatt az ajánlatkérő és a szakértők írásban tovább egyeztethetnek az elvégzendő feladatokról, sőt indokolt esetben a szakértők ajánlatadás előtti helyszíni szemlét is kérhetnek az ajánlatkérőtől, amely előzetes helyszíni szemlének időpontját SZAKÉRTŐNET ügyfélszolgálata egyezteti le ajánlatadóval. Az ajánlat a vállalási árból, a vállalt teljesítési és fizetési határidőkből, a megbízási szerződéstervezetből, a szakértőkről készült korábbi értékelésekből és rövid szakmai ismertetőből áll.
   
 4. Az ajánlatadási határidő elteltével a SZAKÉRTŐNET egy összefoglaló táblázat formájában kiküldi az ajánlatkérőnek a szakértők indikatív ajánlatait. Az ajánlatkérő 3 naptári napon belül feltételesen választhat a kapott indikatív ajánlatok közül. (Feltételes abból a szempontból, hogy ajánlatkérő is visszaléphet, amennyiben nem tudnak a szakértővel megállapodni a megbízási szerződés összes pontjában) Ez az idő természetesen lerövidíthető, amennyiben az ajánlatkérő rövidebb időn belül választ. Miután az ajánlatkérő elfogad egy ajánlatot, a rendszer kiküldi a - most már - megbízónak és megbízottnak egymás adatait.
   
 5. Innentől számítva a feleknek 7 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy a megbízási szerződés összes pontjában megállapodjanak. Ezek az egyeztetések közvetlenül a felek között, a SZAKÉRTŐNET-től függetlenül folynak. Amennyiben a feleknek sikerül a megbízási szerződésben megállapodniuk, megbízó és megbízott a SZAKÉRTŐNET rendszerében megerősíti ajánlatát, illetve ajánlat elfogadását, és a szakértői munka elkezdődhet. Abban az esetben, ha a megszabott határidőn belül egyik fél sem nyilatkozik a másik elutasításáról, a rendszer automatikusan a közöttük kötendő megbízási szerződés létrejöttét feltételezi.
   

Az ajánlatkérési/adási folyamat részletesebb ismertetőjét az ÁFF 3. pontjában tekinthetik meg.


Szakmai háttér információk

 • Az építési engedélyezési terv környezetvédelmi tervfejezete minden esetben kötelező, kivéve az egylakásos lakóépületet. A hatóság 21 napon belül hoz határozatot, ezt a határidőt az esetleges hiánypótlások beadásakor újra 21 nappal kell növelni. A Környezetvédelmi Felügyelőségen jelenleg 14.000 Ft az építési engedélyezési, 8500 Ft a használatbavételi engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja.
   
 • A szükséges környezetvédelmi tervfejezetben a tervezett beruházásnak illetve tevékenységnek a környezet egyes elemeire (levegő, talaj, vizek) gyakorolt hatása, az ezekbe történő várható kibocsátások és a tevékenységhez kapcsolódóan a levegőtisztaság-védelem, felszín alatti és felszíni vizek védelme, talaj-, illetve termőföldvédelem, zaj- és rezgésvédelem, hulladékgazdálkodás, valamint táj- és természetvédelem kerül bemutatásra.

   

+6 hasznos tanács, amit egy megrendelőnek tudnia kell, mielőtt Építési engedélyezési tervdokumentáció környezetvédelmi tervfejezetének elkészítésére adna megbízást

 1. Környezetvédelmi tervfejezet elkészítését olyan környezetvédelmi végzettségű szakemberek végezhetik, akik rendelkeznek Környezetvédelmi célú építmény-tervezési szakterületre (KB) szakértői jogosultsággal (104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet).
   
 2. Sok esetben akár hónapokat is elhúzódhat egy építési engedélyezési eljárás, vagy akár meg is hiúsulhat a beruházás, mert a tervdokumentációk hatósághoz történő benyújtását követően derül ki, hogy a tervezett létesítmény, ill. tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, így környezeti hatásvizsgálati és/vagy egységes környezethasználati engedélyezési eljárást is le kell folytatni.
   
 3. Ezen probléma főleg nagyobb környezeti kockázatot jelentő technológiák alkalmazása, nagyobb létesítmények megvalósítása során várható, de minden 3 ha -nál nagyobb területet érintő használat is érintett, akár kevésbé intenzív beépítés mellett is. Ugyanilyen ökölszám a 10.000 nm2 nettó szintterület és a 300 parkolóhely létesítése (külön-külön is), mely szintén gyakran megvalósul közepes méretű kereskedelmi, szolgáltató, vagy iroda célú beruházásoknál is. Natura 2000 területen a küszöbszámok még szigorúbbak.
   
 4. Kisebb fejlesztés esetében is tud gondot okozni a környezetvédelmi szempontok hatósági érvényesítése, mert az engedélyezési eljárás a környezetvédelmi tervfejezet benyújtásáig nem folytatódik, s ez akár 1-2 hónapos csúszást is jelenthet.
   
 5. A kellemetlenségek elkerülhetők, ha már a terv-előkészítési vagy az építési feladat tervezési szakaszában környezetvédelmi szakértő céget von be a beruházó, vagy a tervező. Így már a tervezési folyamatok kezdetén lehetőség van megfelelően vizsgálni és kezelni a projekt várható környezeti hatásait, és az ebből fakadóan várható engedélyeztetési feladatokat.
   
 6. Az építési tervdokumentáció mellé egy megfelelően elkészített környezetvédelmi tervfejezet, vagy egy időben elindított előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati eljárás jelentősen rövidíthet az engedélyetetés jelentős időtartamán. Még a kezdeti szakaszban meghozott megfelelő stratégiai döntések jelentősen csökkenthetik az engedélyezés, a beruházás, vagy a későbbi üzemeltetés költségeit.

   

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt