Jogszabályváltozás

Változott a szőlőültetvények telepítésének engedélyezési eljárása

A borszőlő ültetvény telepítése engedélyhez kötött, mezőgazdasági beruházásnak számító tevékenység. A telepítési engedélyt a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal adja ki. Az engedély kérelmet az illetékes hegybírónak lehet benyújtani, aki továbbítja a kérelmet és a szükséges egyéb iratokat az engedélyező hivatalnak. A telepítési engedély kérelem és a kérelem benyújtás feltételeit, valamint a kötelezően melléklendő dokumentumok felsorolását a szőlőtermelési potenciálról szóló 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet tartalmazza.

A rendelet 2013. február 6-án módosult.
 
A módosulás talán legfontosabb része, hogy a rendelet életbelépését követően a telepítési engedélyezési eljárásban megszűnt a növény- és talajvédelmi hatóság szakhatósági szerepe, ebből következően a telepítés iránti kérelemhez – az egyéb mellékleteken túl – nem szükséges a talajtani szakértő által elkészített talajvédelmi tervet csatolni.
 
A jelenlegi szabályozás szerint, továbbra is szükséges, a termelő által a talajvédelmi terv szakértő általi elkészíttetése. A szőlőtelepítési engedélykérelem hegybírónak történő
benyújtását megelőzően a talajvédelmi tervet a megyei kormányhivatal növény- és
talajvédelmi hatóságának kell továbbítani, melynek elfogadásáról – 3000 Ft illeték
megfizetése mellett - határozatot ad ki hatóság. Ezt a határozatot szükséges a telepítési
engedély kérelemhez - a talajvédelmi terv helyett – benyújtani a hegybírónak.
 
Ha az ügyfél, az egyéb kritériumoknak megfelelve, nem telepítést, hanem szőlő fajtaváltást kíván végrehajtani, úgy - a korábbiakhoz hasonlóan - nem szükséges a talajvédelmi terv elkészíttetése, a talajvédelmi hatóság panerai replica sem érintett az eljárásban. A fajtaváltási engedély iránti kérelemhez gyökérnemes szaporítóanyag felhasználása esetén csak a talaj immuitásáról szóló laboratóriumi jegyzőkönyv másolatát szükséges csatolni. (csak homok talajokon fordulhat elő, elsősorban alföldi területeken)
 
 
2013. augusztus 1-el ismételten változás várható a szőlő telepítés-kivágási eljárások
engedélyezésében. A Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal engedélyezési jogkörét átveszik a hegyközségek élén tevékenykedő hegybírók.
http://www.dolcea.co.uk
http://www.swissonlinewatch.co.uk