Szőlőtelepítési-, fajtaváltási és kivágási engedélyezés

Többszöri jogszabályváltozást követően jelenleg a szőlőtermelési potenciálról szóló 38/2013. (V. 24.) VM rendelet szabályozza a borszőlőültetvény telepítéssel, fajtaváltással és kivágással kapcsolatos hatósági eljárás rendjét.

2013. augusztus 1. napját követően - a korábbi gyakorlattól eltérően - nem a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adja ki a szőlőtelepítéssel, fajtaváltással és szőlő kivágással kapcsolatos engedélyeket, hanem az adott hegyközség hegybírója, mint eljáró (engedélyező) hatóság. A kérelmek benyújtásának helye nem változott, azt továbbra is a korábbi gyakorlat szerint az érintett hegybírók fogadják be.

A hegybíró a kötelezően benyújtandó dokumentumok hiánytalan megléte esetén - a kivágási és a fajtaváltási engedély kiadását megelőzően - a kérelmek legalább 5%-át helyszíni ellenőrzésre jelöli ki. Az ellenőrzéseket az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal folytatja le.

A szőlőtelepítési engedély kérelem benyújtását megelőzően a gazdálkodóknak talajvédelmi tervet kell készíttetnie. A tervet készítő talajvédelmi szakértő feltárja a terület talajának a szőlőtelepítéssel kapcsolatos kockázati tényezőit, valamint a terület laboratóriumi vizsgálati eredményei alapján - a talajvédelmi terv részeként - a telepítést megelőző alaptrágyázási javaslatot is összeállít.

Az elkészült talajvédelmi terv elfogadásáról a megyei kormányhivatal növény és talajvédelmi igazgatósága határozatot ad ki, mely határozatot a gazdálkodónak kötelező mellékletként be kell nyújtania a szőlőtelepítési engedély kérelmével egyidejűleg, az engedélyező hegybírónak.

2013. november 1. napján életbe lépett az igazgatási és szolgáltatási díjakról szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet módosítása, mely érinti a szőlőtelepítési eljárásokat is. A fenti időpont után indult eljárások esetében, a talajvédelmi terv elfogadó határozat kiadásáért az illetékes talajvédelmi hatóságnak 28.000 Ft eljárási díjat kell megfizetni.