Felszíni vízvédelmi dokumentáció

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt

Mikor és miért van szükség Felszíni vízvédelmi dokumentációra?

 1. Felszíni vízvédelmi dokumentációra tisztított szennyvizek, csapadékvizek, kommunális szennyvizek, csatornahálózatba, élővízbe történő bevezetése, káresemények elhárítása (kármentesítés), megelőzése, valamint önellenőrzések során van szükség.
   
 2. Az 1. pontban említett esetekben a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerinti engedély(ek)re van szükség.
   
 3. Az engedély nélküli létesítést, üzemeltetést végzőt, az engedélyező hatóság utólagos fennmaradási és üzemeltetési engedély beszerzésére kötelezi, és ezen túl a körülmények ismeretében pénzbírsággal szankcionálja. Mivel ezen bírság jelentős összeget is elérhet, ezért kérjük nézzen utána a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, vagy kérje ki szakember segítségét.Felszíni vízvédelmi dokumentáció elkészítésének menete a SZAKÉRTŐNET rendszerében

 1. Az ajánlatkérő a "Felszíni vízvédelmi dokumentáció" címszó alatt található - részletes szakmai tájékoztató után elérhető - formanyomtatvány kitöltésével kérhet ajánlatot a rendszerbe regisztrált, ezen tevékenység végzésére jogosultsággal rendelkező szakértőktől. Az adatszolgáltatás során megadott adatokat az Adatvédelmi nyilatkozatunk értelmében üzleti titokként kezeljük. (lásd.: http://www.szakertonet.hu/docs?doc_id=8)
   
 2. Minőségbiztosítási szempontból a Felszíni vízvédelmi dokumentációt készítő szakértőknek a SZAKÉRTŐNET rendszerében - a jogosultságon túlmenően - jelentős szakmai tapasztalatokkal és referenciákkal kell rendelkezniük. Az egyes szakterületekhez meghatározott felvételi kritériumokat a FELVÉTELI KRITÉRIUMOK menüpontban az ajánlatkérő is megtekintheti.
  Emellett rendszerünk egyedisége, hogy a megbízás teljesítése után a megbízók az elvégzett munkájuk és a megbízás alatt tanúsított szakmai hozzáállásuk alapján szövegesen és számszerűen értékelik a szolgáltatókat, amely értékeléseket a későbbi ajánlatadások során az ajánlatkérők megtekinthetik. Így biztosítjuk az ajánlatkérők számára a lehető legfontosabb információt az adott szolgáltatóról, ez pedig az elvégzett munka minősége. A szolgáltatók, szakértők is értékelik a megbízót, így ha a későbbiekben ismét ajánlatot kér a rendszerünkben, az ajánlatadók láthatják ezeket az értékeléseket.

   
 3. Az ajánlatkérés beküldését követően a szakértőknek 3 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy indikatív ajánlataikat megadják. (Indikatív abból a szempontból, hogy az ajánlatát még visszavonhatja a szakértő, amennyiben a végső szerződésben nem tudnak megállapodni az ajánlatkérővel) Ezen ajánlatadási idő alatt az ajánlatkérő és a szakértők írásban tovább egyeztethetnek az elvégzendő feladatokról, sőt indokolt esetben a szakértők ajánlatadás előtti helyszíni szemlét is kérhetnek az ajánlatkérőtől, amely előzetes helyszíni szemlének időpontját SZAKÉRTŐNET ügyfélszolgálata egyezteti le ajánlatadóval. Az ajánlat a vállalási árból, a vállalt teljesítési és fizetési határidőkből, a megbízási szerződéstervezetből, a szakértőkről készült korábbi értékelésekből és rövid szakmai ismertetőből áll.
   
 4. Az ajánlatadási határidő elteltével a SZAKÉRTŐNET egy összefoglaló táblázat formájában kiküldi az ajánlatkérőnek a szakértők indikatív ajánlatait. Az ajánlatkérő 3 naptári napon belül feltételesen választhat a kapott indikatív ajánlatok közül. (Feltételes abból a szempontból, hogy ajánlatkérő is visszaléphet, amennyiben nem tudnak a szakértővel megállapodni a megbízási szerződés összes pontjában) Ez az idő természetesen lerövidíthető, amennyiben az ajánlatkérő rövidebb időn belül választ. Miután az ajánlatkérő elfogad egy ajánlatot, a rendszer kiküldi a - most már - megbízónak és megbízottnak egymás adatait.
   
 5. Innentől számítva a feleknek 7 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy a megbízási szerződés összes pontjában megállapodjanak. Ezek az egyeztetések közvetlenül a felek között, a SZAKÉRTŐNET-től függetlenül folynak. Amennyiben a feleknek sikerül a megbízási szerződésben megállapodniuk, megbízó és megbízott a SZAKÉRTŐNET rendszerében megerősíti ajánlatát, illetve ajánlat elfogadását, és a szakértői munka elkezdődhet. Abban az esetben, ha a megszabott határidőn belül egyik fél sem nyilatkozik a másik elutasításáról, a rendszer automatikusan a közöttük kötendő megbízási szerződés létrejöttét feltételezi.
   
 6. A megbízott az érintett területen előzetesen egyeztetett időpontban helyszíni szemlét tart, aminek alapvető célja a feladat megismerése és az esetlegesen a helyszínen elvégzendő munkák (talaj, talajvíz, felszíni víz mintavétel) felmérése.
   
 7. A megbízott az adatok és az esetleges vizsgálatok elvégzése után elkészíti a dokumentációt.
   

Az ajánlatkérési/adási folyamat részletesebb ismertetőjét az ÁFF 3. pontjában tekinthetik meg.


Szakmai háttér információk

 1. A helyszíni szemlén a szakértő ellenőrzi a megrendelő által, az ajánlatkérés során megadott információkat.
   
 2. Új létesítés engedélyezése esetén a létesítéssel összefüggő alapdokumentációkat a megbízónak a szakértő rendelkezésére kell bocsátania.
   
 3. Amennyiben vizsgálat is szükséges a kért tervezéshez a minták laboratóriumi bevizsgálásának ideje (jellemzően 2-4 hét) a a felszíni vízvédelmi dokumentáció elkészítésének idejét jelentősen befolyásolja.
   
 4. A felszíni vízvédelmi dokumentáció készítés teljes költségéből jelentős részt képviselnek a fúrásos mintavételi, valamint laboratóriumi vizsgálati díjak, amelyeket mindig külön rovatban tüntet fel a szakértő az árajánlatában.A 10 hasznos tanács arról szól, hogy mire érdemes odafigyelni a megbízóknak, ha az adott űrlappal ajánlatot. Milyen trükkök vannak, amikre fel kell készülnie, miket érdemes elkerülnie, mivel szoktak esetleg visszaélni, milyen kérdéseket kell fussball trikots kaufen mindig feltenni stb. Mindezeket űrlaponként kell megadni, és természetesen a szerződéstervezetben ki kell ezekre térni.

+10 hasznos tanács, amit egy Megrendelőnek tudnia kell, mielőtt Felszíni vízvédelmi dokumentáció elkészítésére adna megbízást

 1. Lehetőség szerint a megrendelő a helyszíni szemlén - a személyes kapcsolat kialakítása, a még esetlegesen tisztázatlan (anyagi, szakmai) kérdések megbeszélése, valamint a helyszín beazonosítása végett – találkozzon a szakértővel.
   
 2. Amennyiben a megrendelő korábban – a helyszíni szemlét megelőzően - a szakértő rendelkezésére billige nike schuhe bocsátotta helyszín beazonosításához szükséges információkat, dokumentumokat (térkép, tulajdoni lap, egyéb a terv készítés szempontjából fontos dokumentumok), úgy a helyszíni szemlén a megrendelőnek, vagy képviselőjének nem feltétlenül fontos találkozni a szakértővel. A szakértő a terepi munkát el tudja végezni a megrendelő nélkül is.
   
 3. A vízvédelmi szakértő felelőssége, hogy a megrendelt a felszíni vízvédelmi dokumentáció megfeleljen az érvényben lévő jogszabályokban előírt tartalmi és formai követelményeknek.
   
 4. A Megrendelő az esetleges előzményekről minden információt ismertessen a szakértővel.
   
 5. Amennyiben a a felszíni vízvédelmi dokumentáció vonatkozásában az eljárás során a hatóság hiánypótlást, kiegészítést kér, és amennyiben az valóban a vízvédelmi tervvel kapcsolatos, úgy a szakértő köteles az elkészült tervet felülvizsgálni, a szükséges módosításokat, kiegészítéseket megtenni.
   
 6. Hatósági kötelezés esetén az előírt teljesítési határidőt a szakértő csak abban az esetben tudja tartani, ha a Megrendelő időben fordul szakértői segítséghez.
   
 7. A szakértő által átadott felszíni vízvédelmi dokumentáció egyik példányának tartalmaznia kell, az eredeti laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyve(ke)t.
   
 8. A felszíni vízvédelmi dokumentáció minden példánya legyen aláírva a szakértő által.
   
 9. A megrendelő az elkészült a felszíni vízvédelmi dokumentációt 5 évig tudja felhasználni az engedélyezési eljárás során.
   
 10. A Megbízó mindenképpen előre tisztázza a szakértővel a terv átadásának körülményeit, illetve a tervkészítési költségek rendezésének lehetőségeit.
   

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt