Humuszmentési talajvédelmi terv

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt

Mikor és miért van szükség humuszos termőréteg mentését megalapozó talajvédelmi tervre?

 1. Termőföldön végzett beruházások létesítésével, illetve egyéb a talajfelszín megbontásával járó tevékenységek végzésének engedélyezésével kapcsolatos talajvédelmi szakhatósági és földhivatali engedélyezési eljárásokhoz van szükség a fenti talajvédelmi tervre.
   
 2. A humuszos termőréteg mentését megalapozó talajvédelmi tervben a szakértő megállapítja a beruházással, vagy mezőgazdasági művelésből kivonással érintett termőföldön található humuszos réteg vastagságát, a humusz minőségét, megállapítja a területen a mentésre érdemes humusz elméleti mennyiségét. Ezen túl a szakértő – a megbízóval egyeztetve - javaslatot adhat a mentendő humuszvagyon későbbi felhasználására vonatkozóan.
   
 3. Egy beruházás megkezdéséhez a beruházónak szüksége van a tevékenység végzéséhez szükséges engedély megszerzésére (pl. építési engedély, vízjogi engedély, bányahatósági engedély…stb.) Amennyiben ez a beruházás termőföldön valósul meg, úgy Humuszmentési talajvédelmi tervre van szükség a földhivatali mezőgazdasági művelésből történő kivonási eljáráshoz, valamint a későbbi beruházás megvalósítása során – elsősorban nagyobb beruházások esetében - a tervező a Humuszmentési talajvédelmi terv alapján készíti el a beruházáshoz kapcsolódó humuszgazdálkodási tervet. A humuszgazdálkodási tervben rögzítésre kerül, a mentendő humusz későbbi felhasználásának lehetősége, valamint a beruházási terület helyreállításának elképzelése is.
   
 4. A humuszgazdálkodási tervet nem feltétlenül kell talajvédelmi szakértőnek készítenie, de gyakorlat, hogy a beruházás adatainak, valamint a terület talajviszonyainak ismeretében – a megbízóval külön egyeztetve - a talajvédelmi szakértő készíti el ezt a tervet is.
   
 5. A mezőgazdasági területen engedély nélkül végzett tevékenységet, a talaj termőrétegének megbontását a hatóságok (földhivatal, talajvédelmi hatóság, vízügyi hatóság…stb.) sok esetben fennmaradási engedély megszerzése mellett, pénzbírsággal is szankcionálja. Mivel ezek a bírságok igen jelentős összeget is elérhetnek, kérjük nézzen utána a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, vagy kérje ki talajvédelmi szakértő szakember segítségét.
   


A humuszos termőréteg mentését megalapozó talajvédelmi terv elkészítésének menete a SZAKÉRTŐNET rendszerében

 1. Az ajánlatkérő a "Humuszmentési talajvédelmi terv" címszó alatt található - részletes szakmai tájékoztató után elérhető - online ajánlatkérő űrlap kitöltésével kérhet ajánlatot a rendszerbe regisztrált, ezen tevékenység végzésére jogosultsággal rendelkező szakértőktől. Az adatszolgáltatás során megadott adatokat az Adatvédelmi nyilatkozatunk értelmében üzleti titokként kezeljük. (lásd.: http://www.szakertonet.hu/docs?doc_id=8)
   
 2. Minőségbiztosítási szempontból a humuszos termőréteg mentésével kapcsolatos Humuszmentési talajvédelmi tervet készítőknek a SZAKÉRTŐNET rendszerében - a jogosultságon túlmenően - jelentős szakmai tapasztalatokkal és referenciákkal kell rendelkezniük. Az egyes szakterületekhez meghatározott felvételi kritériumokat a FELVÉTELI KRITÉRIUMOK menüpontban az ajánlatkérő is megtekintheti.
  Emellett rendszerünk egyedisége, hogy a megbízás teljesítése után a megbízók az elvégzett munkájuk és a megbízás alatt tanúsított szakmai hozzáállásuk alapján szövegesen és számszerűen értékelik a szolgáltatókat, amely értékeléseket a későbbi ajánlatadások során az ajánlatkérők megtekinthetik. Így biztosítjuk az ajánlatkérők számára a lehető legfontosabb információt az adott szolgáltatóról, ez pedig az elvégzett munka minősége. A szolgáltatók, szakértők is értékelik a megbízót, így ha a későbbiekben ismét ajánlatot kér a rendszerünkben, az ajánlatadók láthatják ezeket az értékeléseket.

   
 3. Az ajánlatkérés beküldését követően a szakértőknek 3 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy indikatív ajánlataikat megadják. (Indikatív abból a szempontból, hogy az ajánlatát még visszavonhatja a szakértő, amennyiben a végső szerződésben nem tudnak megállapodni az ajánlatkérővel) Ezen ajánlatadási idő alatt az ajánlatkérő és a szakértők írásban tovább egyeztethetnek az elvégzendő feladatokról, sőt indokolt esetben a szakértők ajánlatadás előtti helyszíni szemlét is kérhetnek az ajánlatkérőtől, amely előzetes helyszíni szemlének időpontját SZAKÉRTŐNET ügyfélszolgálata egyezteti le ajánlatadóval. Az ajánlat a vállalási árból, a vállalt teljesítési és fizetési határidőkből, a megbízási szerződéstervezetből, a szakértőkről készült korábbi értékelésekből és rövid szakmai ismertetőből áll.
   
 4. Az ajánlatadási határidő elteltével a SZAKÉRTŐNET egy összefoglaló táblázat formájában kiküldi az ajánlatkérőnek a szakértők indikatív ajánlatait. Az ajánlatkérő 3 naptári napon belül feltételesen választhat a kapott indikatív ajánlatok közül. (Feltételes abból a szempontból, hogy ajánlatkérő is visszaléphet, amennyiben nem tudnak a szakértővel megállapodni a megbízási szerződés összes pontjában) Ez az idő természetesen lerövidíthető, amennyiben az ajánlatkérő rövidebb időn belül választ. Miután az ajánlatkérő elfogad egy ajánlatot, a rendszer kiküldi a - most már - megbízónak és megbízottnak egymás adatait.
   
 5. Innentől számítva a feleknek 7 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy a megbízási szerződés összes pontjában megállapodjanak. Ezek az egyeztetések közvetlenül a felek között, a SZAKÉRTŐNET-től függetlenül folynak. Amennyiben a feleknek sikerül a megbízási szerződésben megállapodniuk, megbízó és megbízott a SZAKÉRTŐNET rendszerében megerősíti ajánlatát, illetve ajánlat elfogadását, és a szakértői munka elkezdődhet. Abban az esetben, ha a megszabott határidőn belül egyik fél sem nyilatkozik a másik elutasításáról, a rendszer automatikusan a közöttük kötendő megbízási szerződés létrejöttét feltételezi.
   
 6. A megbízó által kiválasztott szakértő az érintett területen helyszíni szemlét tart, aminek alapvető célja a területnek és környezetének talajtani, földrajzi, vízrajzi…stb. adottságainak megismerése. A szakértő a helyszíni szemlén szinte minden esetben talajmintát szed a területről.
   
 7. A helyszíni szemlén megvett minták egy vizsgáló laboratóriumba kerülnek.
   
 8. A laboratóriumi eredmények ismeretében a szakértő elkészíti a kész talajvédelmi tervet.
   

Az ajánlatkérési/adási folyamat részletesebb ismertetőjét az ÁFF 3. pontjában tekinthetik meg.


Szakmai háttér információk

 1. A helyszíni szemlén a szakértő ellenőrzi a megrendelő által, az ajánlatkérés során megadott információkat. (a beruházással, termőföld kivonással érintett terület nagyságát), a kivonás célját egyezteti a megbízóval.
   
 2. A talajmintavétel – ha a terepi adottságok miatt sűrűbb mintatér kialakítás nem szükséges - jellemzően 5 ha-os egységenként történik fúrt talajszelvény segítségével.
   
 3. Vonalas létesítmények esetén 500 m-enként történik a fúrt szelvény feltárása (útépítés, vezetékfektetés…stb.). Ez esetben, ha a humuszos feltalaj nem kerül elszállításra a laboratóriumi mintavétel mellőzhető.
   
 4. A beruházással érintett területen a mentett humusz felhasználásáról a terület helyreállításakor a beruházónak kell gondoskodnia. Amennyiben a mentett humusz teljes egészében nem helyezhető el az érintett területen, úgy a humusz eredeti funkciójának megtartása mellett, más mezőgazdasági területen is felhasználható.
   
 5. A minták laboratóriumi bevizsgálásának ideje (jellemzően 1-2 hét) a talajvédelmi terv elkészítésének idejét befolyásolja.
   
 6. A szakértő a talajvédelmi tervet csak a laboratóriumi eredmények ismeretében tudja elkészíteni.
   


+10 hasznos tanács, amit egy megrendelőnek tudnia kell, mielőtt talajvédelmi tervet készíttet

 1. Lehetőség szerint a megrendelő a helyszíni szemlén - a személyes kapcsolat kialakítása, a még esetlegesen tisztázatlan (anyagi, szakmai) kérdések megbeszélése, valamint a helyszín beazonosítása végett – találkozzon a szakértővel.
   
 2. Amennyiben a megrendelő korábban – a helyszíni szemlét megelőzően - a szakértő rendelkezésére bocsátotta helyszín beazonosításához szükséges információkat, dokumentumokat (térkép, tulajdoni lap, egyéb a terv készítés szempontjából fontos dokumentumok), úgy a helyszíni szemlén a megrendelőnek, vagy képviselőjének nem feltétlenül fontos találkozni a szakértővel. A szakértő a terepi munkát el tudja végezni a megrendelő nélkül is.
   
 3. A talajvédelmi szakértő felelőssége, hogy a talajvédelmi terv megfeleljen a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendeletben előírt tartalmi és formai követelményeknek, különös tekintettel a helyszíni mintavétel szabályaira.
   
 4. A szakértőnek jogosultsággal kell rendelkeznie az adott talajvédelmi terv típus készítésére, ezt a feltételt a megbízónak garantálja a SZAKÉRTŐNET rendszer.
   
 5. A szakértő helyszíni szemle nélkül nem készítheti el a talajvédelmi tervet.
   
 6. Amennyiben a talajvédelmi terv vonatkozásában az eljárás során a hatóság hiánypótlást, kiegészítést kér, és amennyiben az valóban a talajvédelmi tervvel kapcsolatos, úgy a szakértő köteles az elkészült tervet felülvizsgálni, a szükséges módosításokat megtenni.
   
 7. A szakértő által átadott talajvédelmi terv legalább egyik példányának tartalmaznia kell, az eredeti laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyveket.
   
 8. A talajvédelmi terv minden példánya legyen aláírva a szakértő által.
   
 9. A megrendelő az elkészült talajvédelmi tervet maximum 5 évig tudja felhasználni az engedélyezési eljárás során.
   
 10. A megbízó mindenképpen előre tisztázza a szakértővel a terv átadásának körülményeit, illetve a tervkészítési költségek rendezésének lehetőségeit.

   

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt