Üzemi és szabadidős-vendéglátóipari létesítmények zajvizsgálata

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt

Mikor és miért van szükség Üzemi, szolgáltató, és szabadidős létesítmények esetében zajvédelmi vizsgálat elvégzésére?

 • Hatósági kötelezés
   
 • A zajkibocsátás vagy a környezeti körülmények változása miatti újramérés
   
 • Zajkibocsátási hatásterület megállapítás
   
 • Kibocsátási zajtérkép készítés
   
 • Zajcsökkentést megelőző zajvizsgálat
   
 • Zajcsökkentés utáni zajvizsgálat
   
 • Zajpanasz kivizsgálás


Megbízás adásának menete Üzemi, szolgáltató, és szabadidős létesítmények zajvizsgálatának, zajmérésének elvégzésére a SZAKÉRTŐNET rendszerében

 1. Az ajánlatkérő a "Üzemi és szabadidős-vendéglátóipari létesítmények zajvizsgálata" címszó alatt található - részletes szakmai tájékoztató után elérhető - online ajánlatkérő űrlap kitöltésével kérhet ajánlatot a rendszerbe regisztrált, ezen tevékenység végzésére akkreditáltsággal rendelkező laboratóriumoktól. Az adatszolgáltatás során megadott adatokat az Adatvédelmi nyilatkozatunk értelmében üzleti titokként kezeljük. (lásd.: http://www.szakertonet.hu/docs?doc_id=8)
   
 2. Minőségbiztosítási szempontból a üzemi, szolgáltató, szabadidős-vendéglátóipari létesítmények zajvizsgálatát végző szolgáltatóknak a SZAKÉRTŐNET rendszerében - az akkreditált jogosultságon túlmenően - jelentős szakmai tapasztalatokkal és referenciákkal kell rendelkezniük. Az egyes szakterületekhez meghatározott felvételi kritériumokat a FELVÉTELI KRITÉRIUMOK menüpontban az ajánlatkérő is megtekintheti.
  Emellett rendszerünk egyedisége, hogy a megbízás teljesítése után a megbízók az elvégzett munkájuk és a megbízás alatt tanúsított szakmai hozzáállásuk alapján szövegesen és számszerűen értékelik a szolgáltatókat, amely értékeléseket a későbbi ajánlatadások során az ajánlatkérők megtekinthetik. Így biztosítjuk az ajánlatkérők számára a lehető legfontosabb információt az adott szolgáltatóról, ez pedig az elvégzett munka minősége. A szolgáltatók, szakértők is értékelik a megbízót, így ha a későbbiekben ismét ajánlatot kér a rendszerünkben, az ajánlatadók láthatják ezeket az értékeléseket.

   
 3. Az ajánlatkérés beküldését követően a szakértőknek 3 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy indikatív ajánlataikat megadják. (Indikatív abból a szempontból, hogy az ajánlatát még visszavonhatja a szakértő, amennyiben a végső szerződésben nem tudnak megállapodni az ajánlatkérővel) Ezen ajánlatadási idő alatt az ajánlatkérő és a szakértők írásban tovább egyeztethetnek az elvégzendő feladatokról, sőt indokolt esetben a szakértők ajánlatadás előtti helyszíni szemlét is kérhetnek az ajánlatkérőtől, amely előzetes helyszíni szemlének időpontját SZAKÉRTŐNET ügyfélszolgálata egyezteti le ajánlatadóval. Az ajánlat a vállalási árból, a vállalt teljesítési és fizetési határidőkből, a megbízási szerződéstervezetből, a szakértőkről készült korábbi értékelésekből és rövid szakmai ismertetőből áll.
   
 4. Az ajánlatadási határidő elteltével a SZAKÉRTŐNET egy összefoglaló táblázat formájában kiküldi az ajánlatkérőnek a szakértők indikatív ajánlatait. Az ajánlatkérő 3 naptári napon belül feltételesen választhat a kapott indikatív ajánlatok közül. (Feltételes abból a szempontból, hogy ajánlatkérő is visszaléphet, amennyiben nem tudnak a szakértővel megállapodni a megbízási szerződés összes pontjában) Ez az idő természetesen lerövidíthető, amennyiben az ajánlatkérő rövidebb időn belül választ. Miután az ajánlatkérő elfogad egy ajánlatot, a rendszer kiküldi a - most már - megbízónak és megbízottnak egymás adatait.
   
 5. Innentől számítva a feleknek 7 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy a megbízási szerződés összes pontjában megállapodjanak. Ezek az egyeztetések közvetlenül a felek között, a SZAKÉRTŐNET-től függetlenül folynak. Amennyiben a feleknek sikerül a megbízási szerződésben megállapodniuk, megbízó és megbízott a SZAKÉRTŐNET rendszerében megerősíti ajánlatát, illetve ajánlat elfogadását, és a szakértői munka elkezdődhet. Abban az esetben, ha a megszabott határidőn belül egyik fél sem nyilatkozik a másik elutasításáról, a rendszer automatikusan a közöttük kötendő megbízási szerződés létrejöttét feltételezi.
   
 6. A megbízott az érintett területen helyszíni szemlét tart, aminek alapvető célja a létesítmény és zajtól védendő környezetének zajvédelmi adottságainak megismerése.
   

Az ajánlatkérési/adási folyamat részletesebb ismertetőjét az ÁFF 3. pontjában tekinthetik meg.


Szakmai háttér információk

 1. A helyszíni szemlén a szakértő ellenőrzi a megrendelő által, az ajánlatkérés során megadott információkat a vizsgálandó létesítményről, a zajtól védendő terület nagyságáról, annak elhelyezkedéséről.
   
 2. A zajvizsgálat (műszeres mérés, vagy akusztikai számítás) elvégzése érdekében szükséges az érintett lakossággal történő kapcsolatfelvétel.
   
 3. A műszer(ek) szabvány szerinti, valamint biztonságos és zavartalan elhelyezése, működtetése érdekében a zajtól védendő homlokzatok megközelítése lakossági együttműködéssel lehetséges.

   

+9 hasznos tanács, amit egy megrendelőnek tudnia kell, mielőtt Üzemi, szolgáltató, szabadidős létesítmények zajmérésének zajexpozíciójának vizsgálatára adna megbízást

 1. Lehetőség szerint a megrendelő a helyszíni szemlén orologi replica - a személyes kapcsolat kialakítása, a még esetlegesen tisztázatlan (anyagi, szakmai) kérdések megbeszélése, valamint a helyszín beazonosítása végett – találkozzon a szakértővel.
   
 2. Amennyiben a megrendelő korábban – a helyszíni szemlét megelőzően - a szakértő rendelkezésére bocsátotta helyszín beazonosításához szükséges információkat, dokumentumokat (térkép, tulajdoni lap, egyéb a terv készítés szempontjából fontos dokumentumok), úgy a helyszíni szemlén a megrendelőnek, vagy képviselőjének nem feltétlenül fontos találkozni a szakértővel. A szakértő a terepi munkát el tudja végezni a megrendelő nélkül is.
   
 3. A szakértő felelőssége, hogy az üzemi létesítmények zajvizsgálat megfeleljen a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 6. számú mellékletében és az MSZ ISO 1996-2:2009 szabványban (Akusztika. A környezeti zaj leírása, mérése és értékelése. 2. rész: A környezeti zajszintek meghatározása.) előírt tartalmi és formai követelményeknek, különös tekintettel a műszeres mérés szabályaira.
   
 4. A szakértő helyszíni szemle nélkül nem készítheti el az üzemi, vagy szabadidős-vendéglátóipari létesítmények zajvizsgálatát.
   
 5. Amennyiben az üzemi, vagy szabadidős-vendéglátóipari létesítmények környezeti zajvizsgálat vonatkozásában az eljárás során a hatóság hiánypótlást, kiegészítést kér, és amennyiben az valóban a közlekedési környezeti zajvizsgálattal kapcsolatos, úgy a szakértő köteles az elkészült tervet felülvizsgálni, a szükséges módosításokat megtenni.
   
 6. A jogszabályban rögzítettnél kevesebb mintaszámmal (adott vizsgálati ponton végzett mérések száma) elkészített üzemi, vagy szabadidős-vendéglátóipari létesítmények környezeti zajvizsgálat hiánypótlásának felelőssége a szakértőt terheli.
   
 7. A szakértő által átadott közlekedési környezeti zajvizsgálati jegyzőkönyv terv egyik példányának tartalmaznia kell, az eredeti helyszíni vizsgálati jegyzőkönyveket.
   
 8. Az üzemi, vagy szabadidős-vendéglátóipari létesítmények környezeti zajvizsgálati jegyzőkönyv minden példánya legyen aláírva a szakértő által.
   
 9. A megbízó mindenképpen előre tisztázza a szakértővel a vizsgálati jegyzőkönyv átadásának körülményeit, illetve a készítési költségek rendezésének lehetőségeit.

   

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt