Medencés fürdővíz vizsgálata

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt

Miért van szükség Medencés fürdővíz, tápvíz közegészségügyi célú, akkreditált laboratóriumi vizsgálatára?

 1. A medencés fürdők – közfürdők - üzemeltetési szabályzat szerint működhetnek. Ebben előírt szakszerű és biztonságos üzemeltetési mód része a rendszeres időszakos vízminőségi vizsgálat, melyet a 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályoz.
   
 2. A fenti rendelet a medencék fürdővize mellett a tápvíz, a medencék, valamint visszaforgatott vizek minőségének ellenőrzésére, határértékekre is kiterjed. Meghatározza a vegyi és bakteriológiai szennyezettség esetén szükséges teendőket. A kifogástalan vízminőség az alapja a biztonságos fürdőzési, pihenési, gyógyászati szolgáltatásoknak.
   
 3. A laboratóriumi vizsgálatokat meghatározott komponensekre és gyakorisággal a népegészségügyi intézet által jóváhagyott minőségellenőrzési ütemterv szerint kell elvégezni. Az eredmények hitelességét, megbízhatóságát az akkreditált mintavétel és laboratóriumi vizsgálatok biztosítják.

   

Megbízás adásának menete Medencés fürdővíz, tápvíz közegészségügyi célú akkreditált laboratóriumi vizsgálatának elvégzésére a SZAKÉRTŐNET rendszerében

 1. Az ajánlatkérő a „Medencés fürdővíz vizsgálata” címszó alatt található - részletes szakmai tájékoztató után elérhető – online ajánlatkérő űrlap kitöltésével, ajánlatot kérhet a rendszerbe regisztrált, az adott területre akkreditált jogosultsággal rendelkező laboratóriumoktól. Az adatszolgáltatás során megadott adatokat az Adatvédelmi nyilatkozatunk értelmében üzleti titokként kezeljük. (lásd.: http://www.szakertonet.hu/docs?doc_id=8)
   
 2. Minőségbiztosítási szempontból a Medencés fürdővíz laboratóriumi vizsgálatát végző laboratóriumoknak a SZAKÉRTŐNET rendszerében - a jogosultságon túlmenően - jelentős szakmai tapasztalatokkal és referenciákkal kell rendelkezniük. Az egyes szakterületekhez meghatározott felvételi kritériumokat a FELVÉTELI KRITÉRIUMOK menüpontban az ajánlatkérő is megtekintheti.
  Emellett rendszerünk egyedisége, hogy a megbízás teljesítése után a megbízók az elvégzett munkájuk és a megbízás alatt tanúsított szakmai hozzáállásuk alapján szövegesen és számszerűen értékelik a szolgáltatókat, amely értékeléseket a későbbi ajánlatadások során az ajánlatkérők megtekinthetik. Így biztosítjuk az ajánlatkérők számára a lehető legfontosabb információt az adott szolgáltatóról, ez pedig az elvégzett munka minősége. A szolgáltatók, szakértők is értékelik a megbízót, így ha a későbbiekben ismét ajánlatot kér a rendszerünkben, az ajánlatadók láthatják ezeket az értékeléseket.

   
 3. Az ajánlatkérés beküldését követően a laboratóriumoknak 3 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy indikatív ajánlataikat megadják. (Indikatív abból a szempontból, hogy az ajánlatát még visszavonhatja, amennyiben a végső szerződésben nem tudnak megállapodni az ajánlatkérővel) Ezen ajánlatadási idő alatt az ajánlatkérő és a laboratóriumok írásban tovább egyeztethetnek az elvégzendő feladatokról. Az ajánlat a vállalási árból, a vállalt teljesítési és fizetési határidőkből, a megbízási szerződéstervezetből, a laboratóriumokról készült korábbi értékelésekből és rövid szakmai ismertetőből áll.
   
 4. Az ajánlatadási határidő elteltével a SZAKÉRTŐNET egy összefoglaló táblázat formájában kiküldi az ajánlatkérőnek a laboratóriumok indikatív ajánlatait. Az ajánlatkérő 3 naptári napon belül feltételesen választhat a kapott indikatív ajánlatok közül. (Feltételes abból a szempontból, hogy ajánlatkérő is visszaléphet, amennyiben nem tudnak a laboratóriummal megállapodni a megbízási szerződés összes pontjában) Ez az idő természetesen lerövidíthető, amennyiben az ajánlatkérő rövidebb időn belül választ. Miután az ajánlatkérő elfogad egy ajánlatot, a rendszer kiküldi a - most már - megbízónak és megbízottnak egymás adatait.
   
 5. Innentől számítva a feleknek 7 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy a megbízási szerződés összes pontjában megállapodjanak. Ezek az egyeztetések közvetlenül a felek között, a SZAKÉRTŐNET-től függetlenül folynak. Amennyiben a feleknek sikerül a megbízási szerződésben megállapodniuk, megbízó és megbízott a SZAKÉRTŐNET rendszerében megerősíti ajánlatát, illetve ajánlat elfogadását, és a megbízás tárgyát képező munka elkezdődhet. Abban az esetben, ha a megszabott határidőn belül egyik fél sem nyilatkozik a másik elutasításáról, a rendszer automatikusan a közöttük kötendő megbízási szerződés létrejöttét feltételezi.
   
 6. A megbízott laboratórium megbízotti mintavételezés esetén előzetes egyeztetés alapján helyszíni szemle keretében elvégzi a mintavételt. Megbízói mintavételezés esetén Megbízónak kötelessége gondoskodni a minták laboratóriumba történő eljuttatásról.
   
 7. Ezt követően a vett minták laboratóriumi feldolgozásra kerülnek.
   
 8. A vizsgálati eredmények és az értékelés a megrendelő által kért példányszámban postázásra kerülnek a szerződésben meghatározott határidőig. (Külön kérésre fax-on, e-mailen is.)
   

Az ajánlatkérési/adási folyamat részletesebb ismertetőjét az ÁFF 3. pontjában tekinthetik meg.


Szakmai háttér információk

 1. A medencés fürdővíz (közfürdők) vizsgálatát, mintavételét csak erre a területre akkreditált laboratóriumok végezhetik.
   
 2. A SZAKÉRTŐNET rendszer biztosíték arra, hogy az egyes laboratóriumok akkreditációja megfelelő az adott vizsgálat elkészítéséhez.
   
 3. Az eredeti vizsgálati eredmény, a mintavételi jegyzőkönyv másolata papíralapon, legalább 1 db példányban postai úton megküldésre kerül a költségviselőnek (megrendelőnek).
   


+3 hasznos tanács, amit egy megrendelőnek/üzemeltetőnek tudnia kell, mielőtt Medencés fürdővíz, tápvíz közegészségügyi célú, laboratóriumi vizsgálatára adna megbízást

 1. A vizsgáló laboratórium akkreditációjának megfelelően, a fenti jogszabály és a vonatkozó szabványok figyelembevételével végzi el a helyszíni mintavételt, és juttatja el a levett mintákat az akkreditált vizsgáló laboratóriumba.
   
 2. Előfordulhat, hogy az akkreditált mintavételt és a laboratóriumi feldolgozást két külön szervezet végzi. Fontos hogy a mintavétel és a laboratóriumi vizsgálat is akkreditált körülmények között történjen. Ez a mintavételi és vizsgálati jegyzőkönyvön egyaránt szerepeljen.
   
 3. Az üzemeltető/megrendelő a vizsgálati eredményeket értékelve kapja a vizsgáló laboratóriumtól, aki a vonatkozó jogszabályok, szabványok figyelembevételével végzi el az értékelést.

   

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt