Természet- és tájvédelmi felmérések, Natura 2000 hatásbecslés környezeti vizsgálatokhoz

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt

Mikor és miért van szükség természetvédelmi felmérésre?

 1. Új építmény, komplex létesítmény, ingatlanfejlesztés/közművesítés, műtárgy, területhasználati forma vagy tevékenység környezetvédelmi (pl. előzetes környezeti vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat (KHV), egységes környezethasználati engedélyezés (EKHE/IPPC)) vagy építési engedélyezési eljárása esetén.
   
 2. Meglévő üzem, műtárgy, területhasználat vagy tevékenység kiterjesztése, bővítése vagy működési módjának/technológiájának megváltoztatásához szükséges környezetvédelmi vagy építési engedélyezési eljárás alkalmával.
   
 3. Meglévő üzem, műtárgy, területhasználat vagy tevékenység, ami eddig engedély nélkül állt fenn/működött és szükséges a fennállás legalizálása.
   
 4. Meglévő üzem, műtárgy, területhasználat vagy tevékenység, ami valamilyen okból lakossági vagy közületi panaszt váltott ki és a panasz kivizsgálására közigazgatási eljárás indult.

   

Mikor és miért van szükség Natura 2000 hatásbecslésre?

A fenti esetek mindegyikében, amennyiben a vizsgált tevékenység/objektum:

 1. 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 besorolású területen van;
   
 2. szomszédságában, hatásterületén Natura 2000 besorolású területek vannak.Megbízás adásának menete környezeti vizsgálatokhoz kapcsolódó Természetvédelmi felmérések, Natura 2000 hatásbecslések készítésére a SZAKÉRTŐNET rendszerében

 1. Az ajánlatkérő a "Természet- és tájvédelmi felmérések, Natura 2000 hatásbecslés környezeti vizsgálatokhoz" címszó alatt található - részletes szakmai tájékoztató után elérhető - online ajánlatkérő űrlap kitöltésével kérhet ajánlatot a rendszerbe regisztrált, ezen tevékenység végzésére jogosultsággal rendelkező szakértőktől. Az adatszolgáltatás során megadott adatokat az Adatvédelmi nyilatkozatunk értelmében üzleti titokként kezeljük. (lásd.: http://www.szakertonet.hu/docs?doc_id=8)
   
 2. Minőségbiztosítási szempontból a felmérést, illetve hatásbecslést készítő szakértőknek a SZAKÉRTŐNET rendszerében - a jogosultságon túlmenően - jelentős szakmai tapasztalatokkal és referenciákkal kell rendelkezniük. Az egyes szakterületekhez meghatározott felvételi kritériumokat a FELVÉTELI KRITÉRIUMOK menüpontban az ajánlatkérő is megtekintheti.
  Emellett rendszerünk egyedisége, hogy a megbízás teljesítése után a megbízók az elvégzett munkájuk és a megbízás alatt tanúsított szakmai hozzáállásuk alapján szövegesen és számszerűen értékelik a szolgáltatókat, amely értékeléseket a későbbi ajánlatadások során az ajánlatkérők megtekinthetik. Így biztosítjuk az ajánlatkérők számára a lehető legfontosabb információt az adott szolgáltatóról, ez pedig az elvégzett munka minősége. A szolgáltatók, szakértők is értékelik a megbízót, így ha a későbbiekben ismét ajánlatot kér a rendszerünkben, az ajánlatadók láthatják ezeket az értékeléseket.

   
 3. Az ajánlatkérés beküldését követően a szakértőknek 3 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy indikatív ajánlataikat megadják. (Indikatív abból a szempontból, hogy az ajánlatát még visszavonhatja a szakértő, amennyiben a végső szerződésben nem tudnak megállapodni az ajánlatkérővel) Ezen ajánlatadási idő alatt az ajánlatkérő és a szakértők írásban tovább egyeztethetnek az elvégzendő feladatokról, sőt indokolt esetben a szakértők ajánlatadás előtti helyszíni szemlét is kérhetnek az ajánlatkérőtől, amely előzetes helyszíni szemlének időpontját SZAKÉRTŐNET ügyfélszolgálata egyezteti le ajánlatadóval. Az ajánlat a vállalási árból, a vállalt teljesítési és fizetési határidőkből, a megbízási szerződéstervezetből, a szakértőkről készült korábbi értékelésekből és rövid szakmai ismertetőből áll.
   
 4. Az ajánlatadási határidő elteltével a SZAKÉRTŐNET egy összefoglaló táblázat formájában kiküldi az ajánlatkérőnek a szakértők indikatív ajánlatait. Az ajánlatkérő 3 naptári napon belül feltételesen választhat a kapott indikatív ajánlatok közül. (Feltételes abból a szempontból, hogy ajánlatkérő is visszaléphet, amennyiben nem tudnak a szakértővel megállapodni a megbízási szerződés összes pontjában) Ez az idő természetesen lerövidíthető, amennyiben az ajánlatkérő rövidebb időn belül választ. Miután az ajánlatkérő elfogad egy ajánlatot, a rendszer kiküldi a - most már - megbízónak és megbízottnak egymás adatait.
   
 5. Innentől számítva a feleknek 7 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy a megbízási szerződés összes pontjában megállapodjanak. Ezek az egyeztetések közvetlenül a felek között, a SZAKÉRTŐNET-től függetlenül folynak. Amennyiben a feleknek sikerül a megbízási szerződésben megállapodniuk, megbízó és megbízott a SZAKÉRTŐNET rendszerében megerősíti ajánlatát, illetve ajánlat elfogadását, és a szakértői munka elkezdődhet. Abban az esetben, ha a megszabott határidőn belül egyik fél sem nyilatkozik a másik elutasításáról, a rendszer automatikusan a közöttük kötendő megbízási szerződés létrejöttét feltételezi.
   
 6. A Megbízott az érintett területen felmérést tart, aminek alapvető célja a terület és környezete természeti állapotának megismerése, feltárása.
   
 7. A szakértő a helyszíni szemlét követően esetlegesen archív adatokat szerez be/vásárol.
   
 8. A felmérés és a beszerzett adatok, illetve a megbízói adatszolgáltatás alapján a szakértő elkészíti a természetvédelmi tanulmányt, Natura 2000 hatásbecslést.
   

Az ajánlatkérési/adási folyamat részletesebb ismertetőjét az ÁFF 3. pontjában tekintheti meg.


Szakmai háttér információk

 1. A természetvédelmi felmérések elvégzése a legtöbb esetben az ún. vegetációs perióduson belül lehetséges, azaz március és október között. Bizonyos esetekben ennél szűkebb időintervallum áll rendelkezésre a növények és állatok szezonális megfigyelhetősége, észlelhetősége miatt. Szerencsés esetben a tárgyi térségről már a megrendeléskor rendelkezésre álló friss adatok lehetővé teszik a természetvédelmi szakértői munka „szezonon kívüli” elvégzését is. Az ajánlatkérést követően ez a körülmény mindenképpen tisztázandó.
   
 2. Vizes élőhelyek érintettsége esetén a szárazföldi élőlénycsoportok mellett vízi élőlények vizsgálatára is szükség van. Ez a munka komolyabb terepi felszerelést igényel, ez tükröződik az árképzésben is.+6 hasznos tanács, amit egy megrendelőnek tudnia kell, mielőtt környezeti vizsgálatokhoz kapcsolódó Természetvédelmi felmérés, Natura 2000 hatásbecslés elkészítésére adna megbízást

 1. Lehetőség szerint a megrendelő a helyszíni szemlén - a személyes kapcsolat kialakítása, a még esetlegesen tisztázatlan (anyagi, szakmai) kérdések megbeszélése, valamint a helyszín beazonosítása céljából – találkozzon a szakértővel.
   
 2. Amennyiben a megrendelő korábban – a helyszíni szemlét megelőzően - a szakértő rendelkezésére bocsátotta helyszín beazonosításához szükséges információkat, dokumentumokat (térkép, tulajdoni lap, egyéb, a terv készítés szempontjából fontos dokumentumok), úgy a helyszíni szemlén a megrendelőnek, vagy képviselőjének nem feltétlenül fontos találkozni a szakértővel. A szakértő a terepi munkát el tudja végezni a megrendelő nélkül is.
   
 3. A szakértő helyszíni szemle nélkül nem készítheti el a természetvédelmi felmérést. Még megbízható, friss adatok birtokában is meg kell tartani a területbejárást.
   
 4. Amennyiben a természetvédelmi tanulmányhoz, Natura 2000 hatásbecsléshez az eljárás során a hatóság hiánypótlást, kiegészítést kér, és amennyiben az valóban a természetvédelmi felméréssel, hatásbecsléssel kapcsolatos, úgy a szakértő köteles az elkészült tervet felülvizsgálni, a szükséges módosításokat megtenni.
   
 5. A természetvédelmi tanulmány, Natura 2000 hatásbecslés minden példánya legyen aláírva a szakértő által.
   
 6. A megbízó mindenképpen előre tisztázza a szakértővel a tanulmány átadásának körülményeit, illetve a tanulmánykészítési költségek rendezésének lehetőségeit.

   

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt